HP Business Inkjet 1200 user manual download (Page 8 of 111)

Languages: Danish
Pages:111
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 8 of 111
7
1 - Klargøring
DAWW
Kontrolpanelets
Giver status-, fejl- og advarselsmeddelelser
om printerdriften.
Se
Vejledning til
printerindikatorer
.
Logfiler og rapporter
Indeholder oplysninger om hændelser, der er
opstået.
Se
Overvåge printeren
.
konfigurationsside
Indeholder oplysninger om hardwaren (f.eks.
firmwareversion og modelnummer), indstillinger
i den integrerede enhed og installeret
ekstraudstyr (f.eks. hukommelse, bakker og
printersprog). Hvis printeren er tilsluttet til et
netværk, er en ekstra
netværkskonfigurationsside tilgængelig.
Se
Konfigurationssiden
.
Systemtest og
-udskrifter (f.eks.
udskrift af demoside
og test af papirsti)
Indeholder oplysninger, der kan hjælpe med at
diagnosticere problemer i
udskrivningsmekanismen og papirstien.
±
Udskrift af demoside
±
Test af papirsti
Se
Administration af printeren
HP-websteder
Indeholder den nyeste printersoftware og de
nyeste produkt- og supportoplysninger.
businessinkjet1200
HP's telefonsupport
Indeholder oplysninger om, hvordan du
kontakter HP. I garantiperiode vil denne support
ofte være gratis.
Se
HP's telefonsupport
.
Kilde
Beskrivelse
Placering
Sample