HP Business Inkjet 1200 user manual download (Page 78 of 111)

Languages: Danish
Pages:111
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 78 of 111
77
5 - Konfiguration og styring af printeren
DAWW
WPA kræver enten brug af en godkendelsesserver (passer bedst til større
virksomhedsnetværk) eller brug af et adgangsord, der er kendt af alle enheder
i netværket.
Konfiguration af sikkerhedsindstillinger
Du kan konfigurere sikkerhedsindstillingerne for trådløs kommunikation fra
installationsprogrammet eller fra den integrerede webserver.
Sådan konfigureres sikkerhedsindstillingerne fra
installationsprogrammet
Se
Trådløs forbindelse
eller
Sådan installeres software til trådløs kommunikation
for at få
oplysninger om, hvordan du kører installationsprogrammet.
Sådan konfigureres sikkerhedsindstillingerne i den integrerede
webserver
1
Tilslut et cross-kabel (leveres med HP Business Inkjet1200dtwn) til printeren og
computeren.
2
Åbn printerens integrerede webserver (EWS). Se
Integreret webserver (EWS - Embedded
Web Server)
3
Klik på fanen
Netværk
, og klik derefter på
Trådløs (802.11)
i venstre rude.
4
Klik på
Guiden Start
under fanen
Trådløs installation
.
5
Følg vejledningen på skærmen.
6
Klik på
Anvend
, og luk derefter den integrerede webserver.
Sådan føjes hardwareadresser til et WAP
MAC-filtrering er en sikkerhedsfunktion, hvor et WAP er konfigureret med en liste over
MAC-adresser, der har tilladelse til at få adgang til netværket gennem WAP'et.
Hvis WAP'et ikke har hardwareadressen på en enhed, der forsøger at få adgang til netværket,
nægter WAP'et enheden adgang til netværket.
Hvis WAP'et filtrerer på MAC-adresser, så skal printerens MAC-adresse tilføjes til WAP'ets
liste over accepterede MAC-adresser.
1
Udskriv en konfigurationsside. Se
Konfigurationssiden
.
2
Åbn WAP'ets konfigurationsprogram, og tilføj printerens hardwareadresse til listen over
accepterede MAC-adresser.
Sådan reduceres interferens i et trådløst netværk
Følgende tip vil hjælpe med at reducere risikoen for interferens i et trådløst netværk:
±
Placer ikke de trådløse enheder i nærheden af store metalgenstande, f.eks. arkivskabe,
og andre elektromagnetiske enheder, f.eks. mikrobølgeovne og trådløse telefoner,
da disse genstande kan forstyrre radiosignalerne.
±
Placer ikke de trådløse enheder i nærheden af store murværkskonstruktioner og andre
bygningskonstruktioner, da disse genstande kan opsuge radiobølgerne og formindske
signalstyrken.
±
Placer WAP'et centralt, i et infrastruktur-netværk, så der er frit sigt til det fra de trådløse
enheder i netværket.
±
Placer alle trådløse enheder i netværket, så de er indenfor hinandens rækkevidde.
Sample