HP Business Inkjet 1200 user manual download (Page 77 of 111)

Languages: Danish
Pages:111
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 77 of 111
DAWW
76
Konfiguration af indstillinger til trådløs kommunikation
Konfiguration af grundlæggende indstillinger til trådløs
kommunikation
Hvis du vil installere printeren i et trådløst netværk, skal du kende netværkets
kommunikationstilstand og dets netværksnavn (SSID, eller Service Set Identifier).
Se i konfigurationsprogrammet til computerens netværkskort eller til netværkets trådløse
access point (WAP – Wireless Access Point).
Du kan vælge mellem to forskellige netværkskommunikationstilstande.
±
Infrastruktur (anbefales)
Når printeren indstilles til kommunikationstilstanden infrastruktur, kommunikerer den med
andre enheder i netværket gennem et WAP, uanset om enhederne er ledningstilsluttede
eller trådløse. WAP'er fungerer normalt som routere eller gateways i små netværk.
±
Ad hoc (kun for avancerede brugere)
Når printeren indstilles til ad hoc-kommunikation, kommunikerer den direkte med andre
trådløse enheder uden brug af et WAP.
Du kan få flere oplysninger om, hvordan du installerer printeren i et eksisterende ad
hoc-netværk, ved at besøge HP’s websted på
.
Konfiguration af de trådløse sikkerhedsindstillinger
Printeren skal have de samme indstillinger for netværkssikkerhed, som de andre enheder
i netværket. Hvis printeren ikke har de korrekte indstillinger, vil de andre enheder i netværket
ikke være i stand til at bruge printeren.
Du finder sikkerhedsindstillingerne til det trådløse netværk ved at se i
konfigurationsprogrammet til computerens trådløse netværkskort eller til netværkets trådløse
access point (WAP).
Trådløse sikkerhedstyper
Du kan konfigurere printeren til at bruge følgende sikkerhedsindstillinger:
±
Open System (ingen sikkerhed)
Netværket kræver ikke sikkerhed til godkendelse eller kryptering. Dette er printerens
standardindstilling fra fabrikken.
±
WEP (Wired Equivalent Privacy)
WEP giver sikkerhed ved at kryptere data, der bliver sendt med radiobølger fra en trådløs
enhed til en anden.
Enheder i netværk, hvor WEP er aktiveret, koder data ved hjælp af WEP-nøgler.
Hvis netværket anvender WEP, skal du kende de(n) WEP-nøgle(r), der anvendes.
±
WPA (Wi-Fi Protected Access)
WPA giver sikkerhed på følgende måde:
Kryptering af data, der sendes via radiobølger fra en trådløs enhed til en anden
Kontrol af adgangen til netværksressourcerne ved hjælp af godkendelsesprotokoller
Sample