HP Business Inkjet 1200 user manual download (Page 76 of 111)

Languages: Danish
Pages:111
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 76 of 111
75
5 - Konfiguration og styring af printeren
DAWW
6
Indtast printerens sikkerhedsindstillinger, når du bliver bedt om det. Se
Konfiguration af de
trådløse sikkerhedsindstillinger
.
7
Klik på
Åbn Printercentral
i skærmbilledet
Tilføj printer
.
8
Klik på
Tilføj printer
.
9
Gør et af følgende, afhængigt af den version af Mac OS X du bruger:
Mac OS X (10.2.3 og nyere):
Vælg
Rendezvous
.
Mac OS X (10.1.5 og 10.2.2):
Vælg
HP IP-udskrivning
, og klik derefter på
Discover
.
10
Vælg printeren, klik på
Tilføj
, og luk derefter Printercentral.
Sådan angives netværksindstillingerne i et ad hoc-netværk (kun for
avancerede brugere)
1
Installer printeren (se installationsplakaten og opsætningsvejledningen).
2
Nulstil printerens netværksindstillinger. Se
Fejlfindingstip og -kilder
.
3
Tryk på printerens Konfigurationsside-knap for at udskrive konfigurationssiderne.
4
Åbn AirPort-indstillingsassistent, og følg onlinevejledningen til oprettelse af forbindelse til
et eksisterende trådløst netværk. Brug hpsetup som det eksisterende netværk, der skal
oprettes forbindelse til.
5
Åbn printerens integrerede webserver ved hjælp af den URL, der er angivet på
netværkskonfigurationssiden, og indtast printerens sikkerhedsindstillinger (se
Konfiguration af de trådløse sikkerhedsindstillinger
).
6
Placer Starter CD'en i computerens cd-rom-drev, og dobbeltklik derefter på cd-ikonet på
skrivebordet.
7
Dobbeltklik på ikonet
HP Inkjet Installer
, og følg onlinevejledningen.
8
Vælg
Trådløs
i skærmbilledet
Tilslutningstype
, og klik derefter på
Næste
.
9
Luk indstillings-hjælpeprogrammet, og installer printerdriveren.
10
Klik på
Åbn Printercentral
i skærmbilledet
Tilføj printer
.
11
Klik på
Tilføj printer
.
12
Gør et af følgende, afhængigt af den version af Mac OS X du bruger:
Mac OS X (10.2.3 og nyere):
Vælg
Rendezvous
.
Mac OS X (10.1.5 og 10.2.2):
Vælg
HP IP-udskrivning
, og klik derefter på
Discover
.
13
Vælg printeren, og klik derefter på knappen
Tilføj
.
14
Luk Printercentral.
Klassisk miljø til Mac OS X (10.1.5 og nyere)
1
Installer printersoftwaren som angivet for en computer med Mac OS X (10.1.5 og nyere).
Se
Mac OS X (10.1.5 og nyere)
for at få yderligere oplysninger.
2
Åbn Vælger, og vælg derefter ikonet
hp inkjet 6.x
.
Bemærk
Hvis du ikke ser ikonet for
hp inkjet 6.x
, skal du placere Starter CD'en i computerens cd-drev
og følge onlinevejledningen for at installere driveren til Mac OS 9. Derefter skal du gentage
trin 1.
3
Klik på
Ja
, når du bliver spurgt, om du ønsker, at computeren skal søge efter printeren.
4
Vælg printeren, og luk derefter Vælger.
Sample