HP Business Inkjet 1200 user manual download (Page 75 of 111)

Languages: Danish
Pages:111
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 75 of 111
DAWW
74
6
Åbn printerens integrerede webserver ved hjælp af den IP-adresse, der er angivet på
netværkskonfigurationssiden, og indtast derefter printerens sikkerhedsindstillinger (se
Konfiguration af de trådløse sikkerhedsindstillinger
). Brug den WEP-nøgle, du noterede i
trin 1.
7
Hvis du vil tilbage til de tidligere netværksindstillinger, skal du følge trin 5 og vælge navnet
på dit netværk i stedet for hpsetup.
8
Placer Starter CD'en i computerens cd-drev, og dobbeltklik derefter på cd-ikonet på
skrivebordet.
9
Dobbeltklik på ikonet
HP Inkjet installer
, og genstart computeren, når du bliver bedt
om det.
10
Åbn Vælger, og vælg derefter ikonet
hp inkjet 6.x
.
11
Klik på
Ja
, når du bliver spurgt, om du ønsker, at computeren skal søge efter printeren.
12
Vælg printeren, og luk derefter Vælger.
Sådan angives netværksindstillingerne i et ad hoc-netværk (kun for
avancerede brugere)
1
Installer printeren (se installationsplakaten og opsætningsvejledningen).
2
Nulstil printerens netværksindstillinger. Se
Fejlfindingstip og -kilder
.
3
Tryk på printerens Konfigurationsside-knap for at udskrive konfigurationssiderne.
4
Åbn AirPort-indstillingsassistent, og følg onlinevejledningen til oprettelse af forbindelse til
et eksisterende trådløst netværk. Brug hpsetup som det eksisterende netværk, der skal
oprettes forbindelse til.
Du kan også gå til
Apple
-menuen, vælge
AirPort
og derefter vælge
hpsetup
som det
eksisterende netværk, der skal oprettes forbindelse til.
5
Åbn printerens integrerede webserver ved hjælp af den URL, der er angivet på
netværkskonfigurationssiden, og indtast derefter printerens sikkerhedsindstillinger.
Se
Konfiguration af de trådløse sikkerhedsindstillinger
.
6
Placer Starter CD'en i computerens cd-rom-drev, og dobbeltklik derefter på cd-ikonet
på skrivebordet.
7
Dobbeltklik på ikonet
HP Inkjet installer
, og genstart computeren, når du bliver bedt
om det.
8
Åbn Vælger, og vælg derefter ikonet
hp inkjet 6.x
.
9
Klik på
Ja
, når du bliver spurgt, om du ønsker, at computeren skal søge efter printeren.
10
Vælg printeren, og luk derefter Vælger.
Mac OS X (10.1.5 og nyere)
Sådan angives netværksindstillingerne i et infrastrukturnetværk
(anbefales)
1
Installer printeren (se installationsplakaten og opsætningsvejledningen).
2
Placer Starter CD'en i computerens cd-rom-drev, og dobbeltklik derefter på cd-ikonet
på skrivebordet.
3
Dobbeltklik på ikonet
HP Inkjet Installer
, og følg onlinevejledningen.
4
Vælg
Trådløs
i skærmbilledet
Tilslutningstype
, og klik derefter på
Næste
.
5
Følg vejledningen på skærmen for at fuldføre softwareinstallationen.
Sample