HP Business Inkjet 1200 user manual download (Page 74 of 111)

Languages: Danish
Pages:111
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 74 of 111
73
5 - Konfiguration og styring af printeren
DAWW
5
Marker afkrydsningsfeltet ved siden af den enhed, du vil dele.
6
Luk kontrolpanelet.
Sådan installeres software til trådløs kommunikation
Dette afsnit indeholder oplysninger om, hvordan du installerer og konfigurerer softwaren til
trådløse netværk på Macintosh computere.
Før du installerer printersoftwaren, skal du gøre følgende:
±
Find netværkets netværksnavn (SSID eller Service Set Identifier) og
kommunikationstilstand (infrastruktur eller ad hoc) i konfigurationshjælpeprogrammet til
netværkets trådløse access point (WAP) eller computerens netværkskort.
Se
Konfiguration af grundlæggende indstillinger til trådløs kommunikation
.
±
Find ud af, hvilken sikkerhedstype netværket bruger (f.eks. WPA eller WEP), og konfigurer
disse indstillinger i den integrerede webserver. Se
Konfiguration af de trådløse
sikkerhedsindstillinger
.
Når du har gjort dette, skal du installere den printersoftware, der passer til
kommunikationstilstanden (infrastruktur eller ad hoc).
Bemærk
Kontroller, at printeren ikke er tilsluttet til netværket med et netværkskabel.
Mac OS 9 (9.1 og nyere)
Sådan angives netværksindstillingerne i et infrastrukturnetværk
1
Installer printeren (se installationsplakaten og opsætningsvejledningen).
2
Åbn AirPort-hjælpefunktionen, og gør følgende:
a
Klik på
Base
, og vælg derefter
Netværkslignende adgangskode
.
b
Skriv netværksnavnet (SSID) og WEP-nøglen ned.
c
Luk AirPort-hjælpefunktion.
3
Tryk på printerens Konfigurationsside-knap for at udskrive konfigurationssiderne.
4
Klik på
Apple
-menuen, vælg
Kontrolpaneler
, klik på
TCP/IP
, og gør følgende:
a
Klik på
Arkiv
, klik derefter på
Konfigurationer
for at åbne dialogboksen
Konfiguration
.
b
Klik på
Dubler
, indtast
HP Business Inkjet 1200
, og klik derefter på
OK
.
c
Klik på
Gør aktiv
for at lukke dialogboksen
Konfiguration
.
d
Vælg
AirPort
i menuen
Forbind via
.
e
Vælg
Manuelt
i menuen
Konfigurer
.
f
Indtast printerens undernetmaske og standardgateway fra
netværkskonfigurationssiden.
g
Indtast
169.254.0.1
i IP-adresseboksen.
5
Åbn AirPort-indstillingsassistent, og følg onlinevejledningen til oprettelse af forbindelse til
et eksisterende trådløst netværk. Brug hpsetup som det eksisterende netværk, der skal
oprettes forbindelse til.
Du kan også gå til
Apple
-menuen, vælge
AirPort
og derefter vælge
hpsetup
som det
eksisterende netværk, der skal oprettes forbindelse til.
Sample