HP Business Inkjet 1200 user manual download (Page 73 of 111)

Languages: Danish
Pages:111
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 73 of 111
DAWW
72
Sådan deler du printeren på et lokalt delt netværk
Når du tilslutter printeren direkte, kan du stadige dele printeren med andre computere ved
hjælp af en simpel form for netværk, der kaldes lokalt delt netværk. Brug kun denne
konfiguration til små grupper, eller hvis printeren ikke bruges særligt tit. Den computer, som er
tilsluttet til printeren, bliver langsommere, når mange brugere sender udskriftsjob til printeren.
Deling i et Macintosh-miljø, kræver, at følgende grundlæggende krav er opfyldt:
±
Macintosh-computerne skal kommunikere i netværket via TCP/IP, og de skal have
IP-adresser. (AppleTalk understøttes ikke).
±
Den delte printer skal tilsluttes til en indbygget USB-port på den Macintosh-computer, der
fungerer som vært.
±
Både Macintosh-værtscomputeren og Macintosh-klientcomputerne, der bruger den delte
printer, skal have printerdelingssoftwaren installeret samt printerdriveren eller PPD'en til
den installerede printer. (Du kan køre installationsprogrammet for at installere
printerdelingssoftwaren og det tilhørende hjælpesystem).
±
Macintosh-klientcomputerne skal have de korrekte HP-printerdrivere installeret.
±
Macintosh-klientcomputerne skal være PowerMac-computere.
Yderligere oplysninger om USB-printerdeling finder du i de supportoplysninger, der er
tilgængelige på Apple-webstedet (
) eller i Mac-hjælp på computeren.
Sådan deles der med computere, der anvender det samme
operativsystem
Følg nedenstående trin for at dele printeren mellem Macintosh-computere, der anvender det
samme operativsystem:
1
Aktiver printerdeling på den computer, der er sluttet til printeren (værten).
Mac OS X (10.2.x og nyere):
Åbn
System Preferences
, klik på
Deling
, klik på
Tjenester
, og marker derefter afkrydsningsfeltet
Printer Sharing (Printerdeling)
.
Mac OS 9 (9.1 og nyere):
Åbn
Kontrolpaneler
, og klik derefter på
USB-printerdeling
.
2
Hvis du vil udskrive fra andre Macintosh-computere (klienter) i netværket, skal du i
forvejen vælge printeren i USB-printerdeling (Mac OS 9, version 9.1 og nyere) eller Deling
(Mac OS X, version 10.2.x og nyere). Vælg derefter det miljø, hvor printeren deles, og
vælg printeren.
3
Hvis du vil udskrive fra andre Macintosh-computere (klienter) i netværket, skal du
i forvejen vælge printeren i Deling. Vælg derefter det miljø, hvor printeren deles,
og vælg printeren.
Sådan deles der med computere, der anvender forskellige
operativsystem
Brug følgende fremgangsmåde, hvis du vil de med Mac OS 9 (9.1 og nyere)-computere,
når værtscomputeren kører Mac OS X (10.1.5 og nyere).
Bemærk
Printere, der er tilsluttet ved hjælp af USB-kabler, kan kun deles mellem Mac OS 9 (9.1 og
nyere) og Mac OS X (10.1.5 og nyere) via Classic-miljøet i Mac OS X.
1
På Mac OS X (10.1.5 og nyere)-værtscomputeren skal du åbne
Systemindstillinger
,
kontrollere, at printerdeling er deaktiveret og derefter forlade
Systemindstillinger
.
2
Find Mac OS 9 (9.1 og nyere)-systemmappen, åbn
Kontrolpanel
, og åbn derefter
USB-printerdeling
. (Hvis Classic-miljøet ikke allerede kører, startes det).
3
Klik på fanen
Start/stop
, og klik derefter på
Start
.
4
Klik på fanen
Mine printere
, når
USB-printerdeling til
vises.
Sample