HP Business Inkjet 1200 user manual download (Page 72 of 111)

Languages: Danish
Pages:111
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 72 of 111
71
5 - Konfiguration og styring af printeren
DAWW
Konfiguration af printeren (Mac OS)
Du kan tilslutte printeren til en enkelt Macintosh-computer ved hjælp af et USB-kabel, eller du
kan dele printeren med andre brugere i et netværk.
Sådan installerer du softwaren til netværkstilslutning eller direkte
tilslutning
1
Tilslut printeren til computeren med et USB-kabel eller til netværket med et
netværkskabel.
2
Sæt Starter CD'en i cd-rom-drevet. Cd-menuen starter automatisk.
Hvis cd-menuen ikke starter automatisk, skal du dobbeltklikke på cd-ikonet på
skrivebordet og derefter dobbeltklikke på ikonet
Indstilling
.
3
Klik på
Installer driver
, og følg vejledningen på skærmen for den pågældende
tilslutningstype.
4
Afslut installationen:
Mac OS 9 (9.1 og nyere)
a
Genstart computeren, når du bliver bedt om det.
b
Vælg
Vælger
i
Apple
-menuen.
c
Vælg
hp inkjet 6.x
i det øverste venstre panel i Vælger, hvor xx repræsenterer
versionsnummeret på den aktuelle printerdriver.
d
Vælg printeren i det højre vindue i Vælger.
e
Luk Vælger.
f
Oplysninger om deling af printeren finder du i
Sådan deler du printeren på et lokalt
delt netværk
.
Mac OS X (10.1.5 eller nyere)
a
Åbn Udskriftscenter, som findes i mappen Programmer\Hjælpefunktioner.
b
Klik på
Tilføj printer
.
c
Ved direkte tilslutning, skal du vælge
USB
i menuen.
-Eller-
Ved netværkstilslutning i et IP-netværk, skal du vælge
HP IP-udskrivning
i lokalmenuen, og derefter indtaste printerens IP-adresse eller vælge
Rendezvous
.
d
Vælg printeren på printerlisten, og klik derefter på
Tilføj
. Der vises en prik ved siden af
printernavnet, hvilket angiver, at denne printer nu er standardprinteren.
e
Luk Printercentral.
5
Du kan eventuelt dele printeren med andre Macintosh-computerbrugere.
Direkte tilslutning
Del printeren med andre Macintosh-brugere. Se
Sådan deler du printeren på et lokalt
delt netværk
for at få yderligere oplysninger.
netværksforbindelse
Macintosh-brugere, der vil anvende netværksprinteren, skal installere printersoftwaren
på deres computer.
Sample