HP Business Inkjet 1200 user manual download (Page 70 of 111)

Languages: Danish
Pages:111
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 70 of 111
69
5 - Konfiguration og styring af printeren
DAWW
Når du har gjort dette, skal du følge vejledningen på skærmen for at installere den
printersoftware, der passer til kommunikationstilstanden (infrastruktur eller ad hoc).
Sådan angives netværksindstillingerne i et infrastrukturnetværk
(anbefales)
1
Installer printeren (se installationsplakaten og opsætningsvejledningen).
2
Tilslut printeren til computeren med netværks-cross-kablet (leveret sammen
med printeren).
-Eller-
Tilslut printeren til netværket med et netværkskabel.
3
Luk alle åbne programmer på computeren.
4
Sæt Starter CD'en i cd-rom-drevet. Cd-menuen starter automatisk.
Hvis cd-browseren ikke starter automatisk, skal du klikke på
Start
og derefter klikke på
Kør
. Find computerens cd-rom-drev, klik på
Autorun.exe
, og klik derefter på
Åbn
. Klik på
OK
i dialogboksen
Kør
.
5
Klik på
Installer printerdriver
, og følg derefter instruktionerne på skærmen.
6
Fjern kablet, når du bliver bedt om det.
Sådan deles printeren med andre computere
Du skal installere printersoftwaren på alle computere, der skal bruge printeren. Kablet kræves
kun, når du installerer printersoftwaren og konfigurerer de trådløse indstillinger i forbindelse
med den første installation i netværket. Kablet kræves ikke, når printeren installeres på andre
computere i netværket.
Sådan angives netværksindstillingerne i et ad hoc-netværk (kun for
avancerede brugere)
Enheder i ad hoc-netværket skal opfylde nedenstående krav:
±
De skal være 802.11b/g-kompatible
±
De skal have ad hoc som kommunikationstilstand
±
De skal have det samme netværksnavn (SSID)
±
De skal være i samme undernet
±
De skal være på samme kanal
±
De skal have de samme 802.11b/g-sikkerhedsindstillinger
Følg nedenstående fremgangsmåde for at oprette forbindelse til printeren ved hjælp af de ad
hoc-netværksindstillinger, den har fra fabrikken:
1
Installer printeren (se installationsplakaten og opsætningsvejledningen).
2
Tilslut printeren til computeren med netværks-cross-kablet (leveret sammen med
printeren).
-Eller-
Tilslut printeren til netværket med et netværkskabel.
3
Nulstil printerens netværksindstillinger. Se
Fejlfindingstip og -kilder
.
4
Åbn konfigurationsprogrammet til computerens trådløse netværkskort, og gør følgende:
a
Noter profilen for det trådløse netværk, du har oprettet forbindelse til. Du skal bruge
disse oplysninger senere.
Sample