HP Business Inkjet 1200 user manual download (Page 68 of 111)

Languages: Danish
Pages:111
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 68 of 111
67
5 - Konfiguration og styring af printeren
DAWW
Netværksforbindelse
Hvis printeren har netværksfunktioner, kan den deles i et netværksmiljø ved at tilslutte den
direkte til netværket. Denne forbindelsestype giver mulighed for at styre printeren ved hjælp af
den integrerede webserver fra alle computere i netværket.
Installation af printersoftware og deling af printeren
Vælg en installationsindstilling for den type netværk, du har:
±
Klient/server-netværk:
Hvis netværket har en computer, der fungerer som dedikeret
printerserver, skal du installere printersoftwaren på serveren (
Sådan installerer du
softwaren i et netværk
), og derefter installere printersoftwaren på klientcomputerne
(
Sådan installeres udskrivningssoftwaren på klientcomputere
).
±
Peer-to-peer-netværk:
Hvis du har et peer-to-peer-netværk (et netværk uden dedikeret
printerserver), skal du installere softwaren på de computere, der skal bruge printeren
(
Sådan installerer du softwaren i et netværk
).
Du kan desuden tilslutte til en netværksprinter i begge typer netværk ved hjælp af guiden
Tilføj printer
i Windows (
Sådan installerer du printerdriveren ved brug af funktionen Tilføj
printer
).
Sådan installerer du softwaren i et netværk
Følg nedenstående fremgangsmåde for at installere printersoftwaren i følgende
netværksscenarier:
±
Netværket har en computer, der fungerer som dedikeret printerserver
±
Netværket er et peer-to-peer-netværk (et netværk uden en dedikeret printerserver)
1
Tilslutning af printeren til netværket.
2
Luk alle åbne programmer.
3
Sæt Starter CD'en i cd-rom-drevet. Cd-menuen starter automatisk.
Hvis cd-browseren ikke starter automatisk, skal du klikke på
Start
og derefter klikke på
Kør
. Find computerens cd-rom-drev, klik på
Autorun.exe
, og klik derefter på
Åbn
. Klik på
OK
i dialogboksen
Kør
.
4
Klik på
Installer printerdriver
, og følg derefter instruktionerne på skærmen.
Bemærk
Hvis du installerer softwaren på en dedikeret printerserver, skal du vælge at dele printeren,
når du bliver bedt om det, og derefter vælge at installere drivere til Windows-klienter.
Installationsprogrammet installerer driveren til serveren og kopierer klientdriverne til en
placering på serveren til brugerne (klienterne).
Du kan læse mere om at dele printeren med Windows-klientcomputere under
Sådan installeres
udskrivningssoftwaren på klientcomputere
.
Sample