HP Business Inkjet 1200 user manual download (Page 66 of 111)

Languages: Danish
Pages:111
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 66 of 111
65
5 - Konfiguration og styring af printeren
DAWW
Konfiguration af printeren (Windows)
Du kan tilslutte printeren direkte til en computer, eller du kan dele printeren med andre brugere
i et netværk.
Bemærk
Du skal have administratorrettigheder for at installere en printerdriver i Windows 2000 eller
Windows XP.
Direkte tilslutning
Du kan ikke tilslutte printeren direkte til computeren ved hjælp af et USB-kabel eller et IEEE
1284-kompatibelt tovejsparallelkabel.
Bemærk
Windows NT 4.0 understøtter ikke USB.
Der må ikke sluttes et USB- og et parallelkabel til printeren samtidigt.
Hvis du installerer printersoftwaren og tilsluttet en printer til en computer, der kører Windows,
kan du tilslutte yderligere printere til computeren med USB-kabler uden at geninstallere
udskrivningssoftwaren.
Installation af printersoftware og deling af printeren
Når du installerer printeren, anbefaler HP, at du tilslutter printeren,
efter
at du har installeret
softwaren, fordi installationsprogrammet er designet til at give dig den lettest mulige
installation.
Hvis du har tilsluttet kablet først, skal du se
Sådan tilslutter du printeren, før du installerer
softwaren
.
Sådan installerer du softwaren, før du tilslutter printeren (anbefalet)
Det anbefales, at du installerer Værktøjskassen, der giver status- og
vedligeholdelsesoplysninger om printeren. Desuden giver den adgang til dokumentation og
online hjælpeværktøjer til løsning af printerproblemer. Hvis du ikke installerer Værktøjskassen,
vil du ikke få vist printerfejlmeddelelser på skærmen, og du vil ikke have adgang til webstedet
myPrintMileage. Se
Værktøjskasse (kun Windows)
for at få yderligere oplysninger.
1
Luk alle åbne programmer.
2
Sæt Starter CD'en i cd-drevet. Cd-menuen åbnes automatisk.
Hvis cd-browseren ikke starter automatisk, skal du klikke på
Start
og derefter klikke på
Kør
. Find computerens cd-rom-drev, klik på
Autorun.exe
, og klik derefter på
Åbn
. Klik på
OK
i dialogboksen
Kør
.
3
Klik på
Installer printerdriver
i cd-menuen.
4
Følg instruktionerne på skærmen for at afslutte installationen.
5
Tilslut USB-kablet eller parallelkablet til computeren og printeren, når du bliver bedt om
det.
Guiden
Ny hardware fundet
vises på computerskærmen, og printerikonet oprettes
i mappen Printere.
Bemærk
Du kan også dele printeren med andre computere ved hjælp af en simpel form for netværk,
der kaldes lokalt delt netværk. Se
Sådan deler du printeren på et lokalt delt netværk
.
Sample