HP Business Inkjet 1200 user manual download (Page 65 of 111)

Languages: Danish
Pages:111
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 65 of 111
DAWW
64
Opgradering af firmware i printeren
HP udsender firmware-opgraderinger til produkterne. Disse opgraderinger giver yderligere
eller forbedret funktionalitet. Når der er kommet en firmwareopgradering til printeren,
vises der en meddelelse på HP Instant Support-hjemmesiden. Du kan få adgang til
downloadstedet fra hjemmesiden.Du kan også få oplysninger om tilgængelige opgraderinger
.
Følg fremgangsmåderne i de nedenstående afsnit for at opgradere firmwaren. Se yderligere
oplysninger i den Vigtigt-fil, der er knyttet til firmwareopgraderingen.
Du behøver ikke at beholde filen med firmwareopgraderingerne, efter at du har udført
opgraderingen.
FORSIGTIG
Annuller ikke firmwareopgraderingen, når du har startet den. Hvis du annullerer processen,
kan firmwaren i printeren blive beskadiget.
Sådan opgraderer du firmwaren ved brug af MS-DOS-prompten
(kun Windows)
Bemærk
Printeren skal være tilsluttet til computeren via et parallelkabel, for at du kan opgradere
firmwaren ved hjælp af denne fremgangsmåde.
1
Hent filen med firmwareopgraderingen fra HP's websted, og gem den på computerens
harddisk.
2
Åbn et vindue med en MS-DOS-kommandoprompt.
3
Skriv
copy /b sti\filnavn portnavn
ved kommandoprompten.
sti
er
placeringen
af filen med firmwareopgraderingen
filnavn
er
navnet
på den fil med firmwareopgraderingen, som du har downloadet
fra webstedet
portnavn
er den relevante printerport (f.eks.
LPT1
)
4
Tryk på Enter. Filen med firmwareopgraderingen kopieres til printeren og erstatter den
gamle firmwarefil.
Sample