HP Business Inkjet 1200 user manual download (Page 64 of 111)

Languages: Danish
Pages:111
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 64 of 111
63
5 - Konfiguration og styring af printeren
DAWW
Konfigurationssiden
På konfigurationssiden kan du se de aktuelle printerindstillinger, status for blækbeholdning,
skrivehovedernes status, foretage fejlfinding af printerproblemer og bekræfte installationen af
ekstraudstyr, f.eks. bakker. Konfigurationssiden indeholder også en log over de seneste
hændelser. Hvis printeren er tilsluttet til et netværk, udskrives der desuden en ekstra
netværkskonfigurationsside, der viser printerens netværksindstillinger.
Hvis du skal ringe til HP, er det ofte praktisk at udskrive konfigurationssiden, før du ringer op.
1
Enhedsoplysninger
: Viser generelle oplysninger om printeren, f.eks. firmwareversion,
modelnavn og den mængde hukommelse, der er installeret.
2
Oplysninger om blækpatroner
: Viser de anslåede blækniveauer (vist grafisk som
målere).
3
Skrivehovedoplysninger
: Viser skrivehovedernes status og angiver, om de bør
udskiftes.
4
Hændelseslog
: Viser en log over de senest opståede hændelser.
Sådan udskrives en konfigurationsside
±
Kontrolpanel
Tryk én gang på Konfigurationsside-knappen.
±
Værktøjskasse (Windows)
Klik på
Oplysninger om blækpatroner
, under fanen
Printerstatus
, og klik derefter på
Udskriv
.
±
HP Inkjet Værktøjskasse (Mac OS)
Klik på
Konfiguration
.
3
2
4
1
Sample