HP Business Inkjet 1200 user manual download (Page 62 of 111)

Languages: Danish
Pages:111
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 62 of 111
61
5 - Konfiguration og styring af printeren
DAWW
Sikkerhed og fortrolighed
Når du bruger HP Instant Support, sendes der detaljerede oplysninger, f.eks. serienummer,
fejltilstande og status, om enheden til HP. HP respekterer din fortrolighed og håndterer disse
oplysninger i overensstemmelse med retningslinjerne i Hewlett-Packard online
fortrolighedserklæring (
).
Bemærk
Hvis du vil have vist alle de data, som er sendt til HP, skal du vælge
Kilde
(Internet Explorer)
eller
Sidekilde
(Netscape) i menuen
Vis
i din webbrowser.
Sådan får du adgang til HP Instant Support
±
Værktøjskasse (Windows)
Klik på fanen
Oplysninger
, og klik derefter på
HP Instant Support
.
±
Integreret webserver
Skriv den IP-adresse, der er tildelt til enheden, i en webbrowser. (Printerens IP-adresse
findes på konfigurationssiden. Se
Konfigurationssiden
). Klik på
HP Instant Support
i afsnittet
Andre links
under fanen
Oplysninger
eller
Indstillinger
.
Bemærk
Opret ikke bogmærker for websider, der bruges til åbning af HP Instant Support. Hvis du
opretter et bogmærke for webstedet og etablerer forbindelse til det ved hjælp af bogmærket,
vil
siderne ikke indeholde de aktuelle oplysninger.
myPrintMileage
myPrintMileage er en e-tjeneste fra HP, som hjælper dig med at registrere forbruget
i enheden, så du bedre kan få en idé om enhedens forbrug og dermed planlægge indkøb af
forbrugsvarer. myPrintMileage består af to dele:
±
myPrintMileage-webstedet
±
myPrintMileage AutoSend, et hjælpeprogram, der regelmæssigt opdaterer oplysningerne
om enhedens forbrug på myPrintMileage-webstedet
Du skal kontrollere, at du har følgende, for at kunne bruge myPrintMileage:
±
Værktøjskasse (Windows) skal være installeret
±
Du skal have en internetforbindelse
±
Enheden skal være tilsluttet
Bemærk
HP anbefaler, at du aktiverer myPrintMileage til at sende data i tre til seks måneder, så der
akkumuleres en vis mængde data på myPrintMileage-webstedet.
Hvis du vil bruge udskrivningskonti-funktionerne, skal du tilmelde dig tjenesten via
myPrintMileage-webstedet.
På myPrintMileage-webstedet kan du se følgende punkter:
±
Udskriftsanalyser, f.eks. mængden af blæk, du har brugt, om du bruger mest sort blæk
eller mest farvet blæk samt det beregnede antal sider, du kan udskrive med den
resterende mængde blæk.
±
Udskrivningskonto-funktion, der gør det muligt for dig at generere rapporter, der viser
forbrugsdata, omkostninger pr. side eller omkostninger pr. job for en bestemt tidsperiode,
eksportere disse data som Microsoft Excel-regnearksfiler samt konfigurere
e-mail-advarsler og -meddelelser, så de kan modtage udskrivningskonto-rapporter.
Sample