HP Business Inkjet 1200 user manual download (Page 61 of 111)

Languages: Danish
Pages:111
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 61 of 111
DAWW
60
HP Instant Support
HP Instant Support er en række webbaserede fejlfindingsværktøjer. Med HP Instant Support
får du hurtigt hjælp til at identificere, fejlfinde og løse og printerproblemer.
HP Instant Support indeholder følgende oplysninger om din enhed:
±
Nem adgang til fejlfindingstip
Indeholder tip, der er tilpasset til din enhed.
±
Løsning af specifikke fejl på enheden
Giver omgående adgang til oplysninger, som kan hjælpe dig løse problemerne på de
fejlmeddelelser, der vedrører enheden.
Hvis du vil have vist en beskrivelse af problemet, samt anbefalinger til at løse eller
forhindre problemet, skal du klikke på linket i meddelelsen. Hvis du vil have vist en liste
med andre enhedsfejl, skal du klikke på
Advarsler
i venstre side af HP Instant
Support-siden.
±
Meddelelse om enhedsdriver- og firmwareopdateringer
Giver dig besked, når der er firmware- eller driveropdateringer, i form af en meddelelse på
HP Instant Support-hjemmesiden. Klik på linket i meddelelsen for at gå direkte til
overførselsafsnittet på HP's websted.
±
Oplysninger om supportservice
Viser en liste over den supportservice, der er tilgængelig for din enhed.
±
Håndtering af blæk- og medieforbrug (myPrintMileage)
Hjælper dig med at styre og planlægge printerens forbrug af forbrugsvarer.
±
Selvdiagnostisk test af enheden
Kører en diagnostisk test af enheden. Vælg
Printer
i menuen
Selvhjælp
på siden Instant
Support for at starte diagnosticeringen af enhederne. HP Instant Support kontroller
computeren og viser en liste over konfigurerede enheder. Når du vælger den enhed, du vil
diagnosticere, kan HP Instant Support hjælpe dig med at sikre, at du har den nyeste
enhedsdriver og med at få adgang til rapporter om enhedens status og til detaljerede
diagnostiske oplysninger om enheden.
Hvis der opdages fejl under denne proces, kan du vælge at opdatere enhedsdriverne eller
udføre detaljerede diagnostiske test af enheden.
±
HP-onlineeksperthjælp (aktiv chat)
Giver individuel hjælp fra en HP-supportekspert via internettet på et hvilket som tidspunkt.
Send blot et spørgsmål eller en beskrivelse af problemet. De seneste enhedshændelser,
systemkonfiguration og de handlinger, du har forsøgt, videresendes automatisk til HP
(efter din godkendelse), så du ikke behøver at beskrive problemet igen. En
HP-supportekspert svarer online for at løse problemet via en webchat i realtid.
±
Videndatabase
Brug HP's videndatabase til hurtigt at finde svar på dine spørgsmål.
Sample