HP Business Inkjet 1200 user manual download (Page 60 of 111)

Languages: Danish
Pages:111
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 60 of 111
59
5 - Konfiguration og styring af printeren
DAWW
HP Inkjet Værktøjskasse (Mac OS)
HP Inkjet Værktøjskasse indeholder værktøj til at kalibrere printeren, rense skrivehovederne,
udskrive en testside, udskrive en konfigurationsside for printeren og finde webbaserede
supportoplysninger.
Sådan åbnes HP Inkjet Værktøjskasse
1
Dobbeltklik på ikonet Macintosh HD på skrivebordet.
2
Vælg en af følgende fremgangsmåder:
Mac OS 9 (9.1 og nyere)
Vælg
Programmer (Mac OS 9)
, vælg
Hjælpeprogrammer
,
vælg
hp
og vælg derefter
HP Printervælger
.
Mac OS X (10.1.5 og nyere):
Vælg
Programmer
, vælg
Hjælpeprogrammer
og vælg
HP Printervælger
.
Visning af HP Inkjet Værktøjskasse-vinduer
Du kan få adgang til følgende indstillinger i HP Inkjet Værktøjskasse:
±
WOW!
Udskriver en testside for at se udskriftskvaliteten.
±
Blækniveau.
Viser blækniveauet i blækpatronerne.
±
Test.
Udskriver en testside.
±
Printerinfo.
Udskriver en konfigurationsside og starter den integrerede webserver.
±
Rens.
Renser skrivehovederne.
±
Kalibrer.
Justerer skrivehovederne.
±
Kalibrer farve.
Justerer farve for at løse problemer med farvetonerne.
±
Support.
Giver adgang til HP webstedet, hvor du kan finde support til din printer og
oplysninger om HP produkter og forbrugsvarer.
±
Registrer.
Giver adgang til HP webstedet, så du kan registrere printeren.
Sample