HP Business Inkjet 1200 user manual download (Page 59 of 111)

Languages: Danish
Pages:111
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 59 of 111
DAWW
58
Værktøjskasse-faner
Værktøjskasse indeholder faner, hvor du kan få vist produktoplysninger og ændre
konfigurationsindstillinger.
Faner
Indhold
Printerstatus
±
Den valgte printer
Viser en liste over installerede printere, der understøttes af
Værktøjskasse.
±
Oplysninger om blækniveau
Viser det anslåede blækniveau for hver patron.
±
Bestil forbrugsvarer
Giver adgang til et websted, hvor du kan bestille forbrugsvarer til printeren online.
±
Oplysninger om blækpatroner
Viser bestillingsnumre og udløbsdatoer for de installerede blækpatroner.
±
Indstillinger
Giver dig mulighed for at angive avancerede Værktøjskasse-indstillinger, f.eks.
vælge hvilke printermeddelelser, der vises, angive om du vil have besked i form et
lydsignal, når der opstår en fejl, og hvilke typer fejlmeddelelser, du vil se.
Du kan også aktivere myPrintMileage AutoSend, der en e-tjeneste fra HP, som
hjælper dig med at registrere forbruget i enheden, så du bedre kan få en idé om
printerens forbrug og dermed planlægge indkøb af forbrugsvarer. Se
myPrintMileage
for at få yderligere oplysninger.
Oplysninger
±
Printeroplysninger
Indeholder links til myPrintMileage og viser oplysninger om tilstanden af
hardwaren og skrivehovederne i printeren. Under fanen kan du også se
oplysninger om akkumuleret blæk- og medieforbrug, statistik over de seneste 20
job og oplysninger om jobregistrering. Se
myPrintMileage
for at få yderligere
oplysninger.
±
Hjælpeoplysninger
Indeholder links til HP Instant Support og HP-kundesupport samt til denne
vejledning, som du kan benytte dig af, hvis du har brug for hjælp til opgaver og
fejlfinding. Den indeholder også en vejledning til onlineregistrering af printeren. Se
HP Instant Support
for at få yderligere oplysninger.
Printerservice
±
Justere skrivehovederne
Hjælper dig med at justere skrivehovederne. Se
Sådan justeres skrivehovederne
for at få yderligere oplysninger.
±
Rense skrivehovederne
Hjælper dig med at rense skrivehovederne. Se
Sådan renser du skrivehovedets
kontakter manuelt
for at få yderligere oplysninger.
±
Kalibrere farve
Giver dig mulighed for at kalibrere farve manuelt. Se
Kalibrering af farven
for at få
yderligere oplysninger.
±
Udskrive en demoside
Udskriver en demonstrationsside. Denne side bruges til at kontrollere, den
installerede printer er tilsluttet til computeren, og at printeren og printersoftwaren
fungerer korrekt.
±
Avanceret konfiguration
Giver dig mulighed for at låse en bakke og vælge en standardbakke (hvis bakke 2
er installeret). Se
Konfiguration af bakker
for at få yderligere oplysninger.
Sample