HP Business Inkjet 1200 user manual download (Page 53 of 111)

Languages: Danish
Pages:111
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 53 of 111
DAWW
52
Hvis du vil...
...bruge disse værktøjer.*
Kontrolpanelets
dele
Integreret
webserver
(EWS -
Embedded
Web
Server)
Værktøjskasse
(kun Windows)
HP Web
Jetadmin-
software
myPrintMileage
Overvåge printeren
±
Drift og status
±
Medier og forbrugsvarer
±
Job og brug af printeren
Administration af printeren
±
Printersikkerhed
±
Konfigurere
jobkontoindstillinger
±
Vælge sprog
±
Angive tid for
strømsparetilstand
±
Ændre bakke- og
mediehåndterings
indstillinger
±
Konfigurere advarsler
og meddelelser
±
Opgradere firmware
i printeren
±
Nulstille
HP Jetdirect-printserveren
Konfiguration af netværksindstillinger
±
Konfigurere I/O-timeout
±
Konfigurere
netværksparametre
Sample