HP Business Inkjet 1200 user manual download (Page 52 of 111)

Languages: Danish
Pages:111
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 52 of 111
51
5 - Konfiguration og styring af printeren
DAWW
*Windows-brugere kan bruge kontrolpanelet, den integrerede webserver, Værktøjskasse,
HP Web Jetadmin og myPrintMileage.
Mac OS-brugere kan bruge kontrolpanelet, den integrerede webserver og HP Inkjet
Værktøjskasse.
Hvis du vil...
...bruge disse værktøjer.*
Kontrolpanelets
dele
Integreret
webserver
(EWS -
Embedded
Web
Server)
Værktøjskasse
(kun Windows)
HP Web
Jetadmin-
software
myPrintMileage
HP Inkjet
Værktøjskasse
(Mac OS)
Overvåge printeren
±
Drift og status
±
Medier og
forbrugsvarer
±
Job og brug af
printeren
Administration af printeren
±
Printersikkerhed
±
Konfigurere
jobkonto
indstillinger
±
Vælge sprog
±
Angive tid for
strømsparetilstand
±
Ændre bakke- og
mediehåndterings
indstillinger
±
Konfigurere
advarsler og
meddelelser
±
Opgradere
firmware i printeren
±
Nulstille
HP Jetdirect-prints
erveren
Konfiguration af netværksindstillinger
±
Konfigurere I/
O-timeout
±
Konfigurere
netværksparametre
Sample