HP Business Inkjet 1200 user manual download (Page 50 of 111)

Languages: Danish
Pages:111
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 50 of 111
49
4 - Vejledning til printerindikatorer
DAWW
Lysindikatorer på netværksstikket
Netværksstikkets dele
Lysindikatorer på netværksstikket
Bemærk
Printerens trådløse kommunikation er slået fra, når printeren er tilsluttet ved hjælp af
et netværkskabel.
1) Aktivitetsindikator
2) Netværksstik
3) Tilslutningsindikator
2
3
1
Indikatorernes betydning
Beskrivelse af
indikatorerne
Forklaring og
anbefalede handlinger
Tilslutningsindikatoren er
tændt. Aktivitetsindikatoren
er slukket.
Printeren er tilsluttet til netværket,
men den modtager eller sender ikke
data over netværket. Printeren er tændt
og ledig.
±
Der kræves ingen handling.
Tilslutningsindikatoren er
tændt. Aktivitetsindikatoren
blinker.
Printeren modtager eller sender data
over netværket.
±
Der kræves ingen handling.
Tilslutningsindikatoren er
slukket. Aktivitetsindikatoren
er slukket.
Printeren er slukket, eller den er ikke
tilsluttet til netværket.
±
Tænd for printeren. Hvis printeren er
tændt, og netværkskablet er tilsluttet,
skal du se
Problemer med tilslutning
til et netværk
.
Sample