HP Business Inkjet 1200 user manual download (Page 49 of 111)

Languages: Danish
Pages:111
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 49 of 111
DAWW
48
Strømindikatoren er tændt, og
Skrivehovedindikatoren og en
eller flere af farveindikatorerne
blinker.
Et eller flere af skrivehovederne skal
undersøges nærmere.
±
Geninstaller skrivehovederne,
og prøv at udskrive.
±
Prøv at rense skrivehovedets
kontakter. Se
Vedligeholdelse af
skrivehovederne
.
±
Hvis fejlen fortsætter, skal det eller
de relevante skrivehoveder udskiftes.
Strømindikatoren,
Skrivehovedindikatoren og en
eller flere af farveindikatorerne
er tændt.
Et eller flere af skrivehovederne mangler.
±
Kontroller, at beskyttelsestapen er
fjernet fra skrivehovedet.
±
Geninstaller skrivehovederne,
og prøv at udskrive.
Strømindikatoren blinker. Alle
indikatorer på kontrolpanelet
er tændt.
Der er opstået en eller flere printerfejl.
±
Annuller alle udskriftsjob fra
udskriftskøen.
±
Sluk printeren, og vent i ca. 20
sekunder, før du tænder den igen.
Prøv at udskrive igen.
±
Hvis problemet fortsætter, skal du
nulstille printeren. Se
Fejlfindingstip
og -kilder
.
±
Se
Support og garanti
, hvis disse
løsninger ikke virker.
Indikatorernes betydning
Beskrivelse af
indikatorerne
Forklaring og
anbefalede handlinger
Sample