HP Business Inkjet 1200 user manual download (Page 48 of 111)

Languages: Danish
Pages:111
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 48 of 111
47
4 - Vejledning til printerindikatorer
DAWW
Strømindikatoren og
Skrivehovedindikatoren
er tændt.
Adgangslåsen til skrivehovedet er ikke
i indgreb.
±
Åbn topdækslet, og tryk godt ned på
låsen til skrivehovedet for at sikre,
at det er ordentligt låst.
±
Kontroller, at beskyttelsestapen
er fjernet fra alle skrivehoveder.
Strømindikatoren, og en eller
flere af farveindikatorerne er
tændt.
En blækpatron er ved at løbe tør for blæk
og skal snart udskiftes.
±
Der kræves ingen handling.
Strømindikatoren er tændt, og
en eller flere af
farveindikatorerne blinker.
En blækpatron er løbet tør for blæk og
skal udskiftes, før du kan fortsætte
udskrivningen.
±
Udskift den angivne blækpatron.
Strømindikatoren,
Blækpatronindikatoren og en
eller flere af farveindikatorerne
er tændt.
En eller flere af blækpatronerne mangler.
±
Installer blækpatronerne, og prøv at
udskrive.
±
Hvis fejlen fortsætter, skal den eller
de relevante blækpatroner udskiftes.
Strømindikatoren og
Blækpatronindikatoren lyser,
og en eller flere af
farveindikatorerne blinker.
En eller flere af blækpatronerne er defekt
eller udløbet.
±
Udskift den angivne blækpatron.
Strømindikatoren og en
eller flere af
farveindikatorerne er tændt,
og Blækpatronindikatoren
blinker.
En blækpatron fra en anden producent
end HP er blevet installeret.
FORSIGTIG:
Hvis printeren beskadiges
som følge af ændring af eller
genopfyldning af blækpatronerne eller
brug af ikke-HP-blækpatroner,
dækker garantien ikke.
±
Hvis du troede, at der var tale om
blækpatron fra HP, skal du levere
den tilbage til den forhandler,
du købte den af. Køb og installer en
HP-blækpatron.
±
Hvis du vælger at bruge en
ikke-HP-blækpatron, skal du trykke
(
Afbryderknappen) og holde
den nede og trykke tre gange på
(Genoptag-knappen).
Alle indikatorer undtagen.
Strømindikatoren slukkes.
Skader på
printeren som følge af brug af denne
blækpatron dækkes ikke af
garantien.
Indikatorernes betydning
Beskrivelse af
indikatorerne
Forklaring og
anbefalede handlinger
Sample