HP Business Inkjet 1200 user manual download (Page 47 of 111)

Languages: Danish
Pages:111
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 47 of 111
DAWW
46
Strømindikatoren er tændt, og
Genoptag-indikatoren blinker.
Printeren befinder sig i tilstanden Manuel
dupleksudskrivning. Den venter på,
at blækket tørrer, så siderne kan vendes
og ilægges igen.
±
Læg stakken i printeren igen, og tryk
(Genoptag-knappen).
Printeren har udskrevet et banner,
som skal fjernes fra printeren.
±
Tryk på
(Genoptag-knappen)
for at fjerne banneret fra printeren.
Skrivehovedvognen er stoppet.
±
Åbn topdækslet, og fjern alle
forhindringer (f.eks. fastklemt medie.
±
Tryk på
(Genoptag-knappen)
for at fortsætte udskrivningen.
±
Hvis fejlen fortsætter, skal printeren
slukkes og tændes igen.
Strømindikatoren er tændt, og
Genoptag-indikatoren og
Papirstopindikatoren blinker.
Udskriftsmedier sidder fast i printeren
±
Tryk på
(Genoptag-knappen)
for at skubbe de medier ud, der
sidder fast i printeren.
±
Fjern alle medier fra udskriftsbakken.
Find og afhjælp papirstoppet.
Se
Afhjælpning af papirstop
. Tryk på
(Genoptag-knappen), når du har
afhjulpet papirstoppet, for at
genoptage udskriftsjobbet.
Strømindikatoren er tændt, og
Genoptag-indikatoren og Intet
papir-indikatoren blinker.
Der er ikke mere papir i printeren.
±
Ilæg papir, og tryk derefter på
(Genoptag-knappen).
Strømindikatoren og Dæksel
åbent-indikatoren er tændt.
Et dæksel er ikke lukket helt.
±
Kontroller, at alle dæksler er
lukket helt.
Strømindikatoren er tændt, og
Dæksel åbent-indikatoren
blinker.
Bagpanelet eller auto-dupleksenheden
er ikke skubbet helt ind.
±
Kontroller, at bagpanelet
(HP Business Inkjet 1200)
eller autodupleksenheden
(HP Business Inkjet 1200d/1200dn/
1200dtn/1200dtwn) er skubbet helt
ind bag på printeren.
Indikatorernes betydning
Beskrivelse af
indikatorerne
Forklaring og
anbefalede handlinger
Sample