HP Business Inkjet 1200 user manual download (Page 46 of 111)

Languages: Danish
Pages:111
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 46 of 111
45
4 - Vejledning til printerindikatorer
DAWW
Lysindikatorer på kontrolpanelet
Bemærk
Hvis printeren understøtter trådløs kommunikation, men er tilsluttet til et ledningstilsluttet
netværk, er der ikke lys i Konfigurationsside-knappen.
Indikatorernes betydning
Beskrivelse af
indikatorerne
Forklaring og
anbefalede handlinger
Ingen indikatorer er tændt.
Printeren er ikke tændt.
±
Tilslut strømkablet.
±
Tryk på
(Afbryderknappen).
Konfigurationsside
-knappen
er slukket.
Strømindikatoren
er tændt.
Printeren er tændt og ledig. Den er
tilsluttet ved hjælp af et USB- eller
parallelkabel.
±
Der kræves ingen handling.
Printeren er tændt og ledig. Den er
tilsluttet til et netværk ved hjælp af et
netværkskabel eller en trådløs
forbindelse.
±
Hvis printeren er tilsluttet ved hjælp
af et netværkskabel, skal du
kontrollere netværksindikatorerne for
at få bekræftet, at printeren er
tilsluttet til netværket. Se
Lysindikatorer på netværksstikket
.
±
Hvis printeren har oprettet
forbindelse ved hjælp af trådløs
kommunikation, skal du kontrollere,
at indstillingerne for den trådløse
kommunikation er angivet korrekt.
Se
Konfiguration af indstillinger til
trådløs kommunikation
.
±
Kontroller, at printeren er indstillet
korrekt til netværket. Se
Problemer
med tilslutning til et netværk
.
Konfigurationsside
-knappen
lyser grønt.
Strømindikatoren
er tændt.
Printeren er tilsluttet til et ledningstilsluttet
netværk. Den er tændt og ledig.
±
Der kræves ingen handling.
Konfigurationsside-knappen
er blå. Strømindikatoren er
tændt.
Printeren har forbindelse til et trådløst
netværk. Den er tændt og ledig.
±
Der kræves ingen handling.
Strømindikatoren blinker.
Printeren tænder, slukker eller er ved at
behandle et udskriftsjob, eller et
udskriftsjob er blevet annulleret.
±
Der kræves ingen handling.
Printeren holder en pause, for at blækket
kan tørre.
±
Vent, indtil blækket er tørt.
Sample