HP Business Inkjet 1200 user manual download (Page 45 of 111)

Languages: Danish
Pages:111
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 45 of 111
DAWW
44
4
Vejledning til printerindikatorer
Printerens lysdioder (eller lamper) viser printerens status og kan bruges til fejlfinding i tilfælde
af printerproblemer. Dette kapitel indeholder en liste over statusindikatorkombinationer,
hvad de betyder, og hvordan man løser problemet.
Kontrolpanelets dele
Kontrolpanelet
1
Konfigurationsside-knap
2
Afbryderknap og -indikator
3
Skrivehovedindikator
4
Blækpatronindikator
5
Dæksel åbent-indikator
6
Intet papir-indikator
7
Annuller-knap
8
Genoptag-knap og -indikator
9
Papirstopindikator
10
Farveindikatorer
3
7
8
9
2
4
5
6
10
1
Sample