HP Business Inkjet 1200 user manual download (Page 44 of 111)

Languages: Danish
Pages:111
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 44 of 111
43
3 - Vedligeholdelse og fejlfinding
DAWW
4
Hvis du ikke har fundet papirstoppet, og bakke 2 er installeret, skal du trække denne
bakke ud og fjerne det fastklemte medie, hvis det er muligt. Hvis det ikke er muligt, skal du
gøre følgende:
a
Kontroller, at printeren er slukket, og træk netledningen ud.
b
Løft printeren fra bakke 2.
c
Fjern det fastklemte papir fra bunden af printeren eller fra bakke 2.
d
Sæt printeren ovenpå bakke 2 igen.
5
Åbn topdækslet. Hvis der stadig er papir inde i printeren, skal du kontrollere, at vognen har
flyttet sig til printerens højre side, fjerne eventuelle papirstykker og trække mediet mod dig
selv gennem toppen af printeren.
ADVARSEL!
Ræk ikke ind i printeren, mens printeren er tændt, og vognen sidder fast. Når du åbner
topdækslet, vender vognen tilbage til dens oprindelige placering i højre side af printeren.
Hvis den ikke flytter sig til højre, skal du slukke printeren, før du fjerner et eventuelt papirstop.
6
Når du har fjernet papirstoppet, skal du lukke alle dæksler, tænde printeren (hvis du har
slukket den) og derefter trykke på
(Genoptag-knappen) for at fortsætte udskriftsjobbet.
Printeren fortsætter udskriften på næste side. Du bliver nødt til at gensende de sider, der sad
fast i printeren.
Sådan forhindres papirstop
±
Kontroller, at der ikke er noget, der blokerer papirstien.
±
Overfyld ikke bakkerne. Se
Om specifikationer for understøttede medier
.
±
Læg papiret rigtigt i. Se
Ilægning af medier
.
±
Brug ikke medier, der er krøllede eller bøjede.
±
Brug altid medier, der opfylder specifikationerne. Se
Valg af printmedier
.
±
Kontroller, at udskriftsbakken ikke er overfyldt, når du sender et job til udskrift.
±
Sørg for, at mediet er justeret mod højre side af bakken.
±
Kontroller, at mediebredde- og længdestyrene er justeret, så de berører mediet let,
men ikke krøller eller bøjer det.
Sample