HP Business Inkjet 1200 user manual download (Page 43 of 111)

Languages: Danish
Pages:111
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 43 of 111
DAWW
42
Afhjælpning af papirstop
Hvis printmediet sidder fast i printeren, skal det fjernes på følgende måde:
Sådan afhjælpes papirstop
1
Fjern alle medier fra udskriftsbakken.
2
Kontroller bagpanelet eller auto-dupleksenheden.
a
Tryk knappen på begge sider af bagpanelet eller auto-dupleksenheden ind,
og fjern enheden.
b
Find eventuelt fastklemt medie inde i printeren, tag fat i det med begge hænder,
og træk det ud imod dig.
c
Hvis papirstoppet ikke findes her, skal du trykke på låsen oven på
auto-dupleksenheden og åbne dækslet. Hvis papirstoppet findes her, skal du fjerne det
forsigtigt. Luk låget.
d
Sæt bagpanelet eller auto-dupleksenheden ind i printeren igen.
3
Hvis du ikke kan finde papirstoppet, skal du løfte udskriftsbakken og kontrollere, om der er
papirstop i bakke 1. Hvis der sidder medie fast i bakken, skal du gøre følgende:
a
Træk bakke 1 ud.
b
Træk papiret ud mod dig selv.
c
Sæt bakken tilbage på plads, og sænk udskriftsbakken.
Sample