HP Business Inkjet 1200 user manual download (Page 40 of 111)

Languages: Danish
Pages:111
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 40 of 111
39
3 - Vedligeholdelse og fejlfinding
DAWW
Der samles flere sider op
±
Kontroller, at mediestyrene er indstillet på den korrekte markering i bakkerne for det
medieformat, du har lagt i bakken. Sørg for, at styrene sidder tæt mod stakken, men uden
at presse imod.
±
Kontroller, at bakken ikke er overfyldt med papir.
±
Når du lægger papir i, skal du ikke bladre stakken igennem. At bladre papirerne igennem
kan fremkalde statisk elektricitet og øge problemerne med, at der tages flere stykker papir
op ad gangen.
±
Når du sætter bakken i printeren igen, skal du gøre det forsigtigt. Hvis du presser den ind
med en stor stak papir, kan arkene glide op inde i printeren og fremkalde papirstop eller få
printeren til at tage flere ark op ad gangen.
Løsning af printerstyringsproblemer
Dette afsnit indeholder løsninger på almindelige problemer, som omfatter styringen
af printeren.
Den integrerede webserver (EWS) kan ikke åbnes
Kontroller netværksopsætningen
±
Kontroller, at du ikke bruger en telefonledning til at tilslutte printeren til netværket.
±
Kontroller, at netværkskablet er sat ordentligt i printeren.
±
Kontroller, at netværks-hub'en, switchen eller routeren er tændt og fungerer korrekt.
Kontroller computeren
Kontroller, at computeren, du bruger, er tilsluttet til netværket.
Kontroller din webbrowser
Kontroller, at webbrowseren lever op til minimumsystemkravene.
Se
Printerspecifikationer
.
Kontroller printerens IP-adresse
±
Udskriv en konfigurationsside, og find printerens IP-adresse på side to.
Se
Konfigurationssiden
.
±
Ping printeren fra en MS-DOS-prompt ved hjælp af IP-adressen. Hvis IP-adressen f.eks.
er 123.123.123.123, skal du skrive følgende i MS-DOS-prompten:
C:\Ping 123.123.123.123
Hvis der kommer et svar, er IP-adressen korrekt.
Sample