HP Business Inkjet 1200 user manual download (Page 4 of 111)

Languages: Danish
Pages:111
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 4 of 111
DAWW
3
Indhold
1
Klargøring
Andre ressourcer med oplysninger om produktet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Printerens dele. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
2
Brug af printeren
Valg af printmedier. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Tip til valg og brug af udskriftsmedier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Om specifikationer for understøttede medier. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Indstilling af minimummargener. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Ilægning af medier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Konfiguration af bakker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Ændring af udskriftsindstillinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Annullering af et udskriftsjob . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Udskrivning på begge sider (dupleks) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Retningslinjer for udskrivning på begge sider af papiret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Sådan foretages dupleksudskrivning (Windows). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Sådan foretages automatisk dupleksudskrivning (Mac OS ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Sådan foretages manuel dupleksudskrivning (Mac OS 9, version 9.1 og nyere) . . . . 20
Udskrivning på medie i specialformater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
3
Vedligeholdelse og fejlfinding
Udskiftning af blækpatronerne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Vedligeholdelse af skrivehovederne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Kalibrering af farven. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Fejlfindingstip og -kilder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Generelle tip til fejlfinding. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Løsning af udskrivningsproblemer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Printeren lukker uventet ned . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Alle printerindikatorer blinker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Printeren svarer ikke (der udskrives ikke noget) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Printeren accepterer ikke skrivehovedet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Udskrivning tager lang tid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Tom side udskrevet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Mangler eller fejl på siden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Placeringen af tekst eller grafik er forkert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Dårlig udskriftskvalitet og uventede udskriftsresultater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Der udskrives ulæselige tegn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Blækket tværes ud. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Blækket dækker ikke teksten eller grafikken helt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Udskriften er utydelig, eller farverne er blege . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Farver udskrives som sort-hvid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Der udskrives forkerte farver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Farverne løber ind i hinanden på udskriften . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Farverne er forskudte i forhold til hinanden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Streger og prikker mangler i tekst eller grafik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Løsning af problemer med papirindføring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Bakken kan ikke sættes i
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Der er opstået et andet problem med papirindføringen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Løsning af printerstyringsproblemer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Den integrerede webserver (EWS) kan ikke åbnes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Fejlfinding af installationsproblemer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Problemer med udskrivning af en justeringsside. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Sample