HP Business Inkjet 1200 user manual download (Page 39 of 111)

Languages: Danish
Pages:111
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 39 of 111
DAWW
38
Løsning af problemer med papirindføring
I dette afsnit beskrives løsninger på almindelige problemer med papirindføring.
Oplysninger om udbedring af papirstop finder du i
Afhjælpning af papirstop
.
Bakken kan ikke sættes i
±
Sluk printeren, og tænd den igen, mens bakken er fjernet fra printeren. Sæt bakken i igen.
±
Kontroller, at bakken er rettet ind efter printeråbningen.
Der er opstået et andet problem med papirindføringen
Mediet kan ikke bruges i printeren eller bakken
Brug kun medie, der understøttes af printeren og af den bakke, der bruges.
Se
Om specifikationer for understøttede medier
.
Mediet tages ikke op af bakke 1 eller bakke 2
±
Kontroller, at mediestyrene er indstillet på den korrekte markering i bakkerne for det
medieformat, du har lagt i bakken. Sørg for, at styrene sidder tæt mod stakken, men uden
at presse imod.
±
Kontroller, at mediet i bakken ikke er krøllet. Ret mediet ved forsigtigt at bøje det den
anden vej.
±
Kontroller, at bakken er sat korrekt i.
Mediet kommer ikke ud korrekt
±
Kontroller, at bakkeforlængeren er trukket helt ud, ellers kan udskrifterne falde ud
af printeren.
±
Fjern alle ophobede medier fra udskriftsbakken. Der er grænser for, hvor mange ark
bakken kan indeholde.
±
Hvis auto-dupleksenheden ikke er monteret korrekt under et dupleksjob, kan mediet
komme ud af printerens bagside. Geninstaller auto-dupleksenheden, eller luk dens
dæksel.
Siderne trækkes skævt
Kontroller, at medier, der er lagt i bakke 1 eller bakke 2, er lagt ind mod højre side
og frontstyrene.
Sample