HP Business Inkjet 1200 user manual download (Page 37 of 111)

Languages: Danish
Pages:111
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 37 of 111
DAWW
36
Udskriften er utydelig, eller farverne er blege
Kontroller udskriftstilstanden
Tilstandene
Hurtig normal
og
Kladde
i printerdriveren gør udskrivningen hurtigere og er
gode til udskrivning af kladder. Vælg
Normal
eller
Bedst
for at få et bedre resultat.
Se
Ændring af udskriftsindstillinger
.
Kontroller indstillingen for papirtype
Hvis du udskriver på transparenter eller andre specielle medietyper, skal du vælge den
tilsvarende medietype i printerdriveren. Se
Udskrivning på medie i specialformater
.
Kontroller blækpatronerne
Hvis linjerne i tekst eller grafik er brudte eller ikke udskrives korrekt, mangler en eller flere
af patronerne muligvis blæk eller er defekt. Udskift disse blækpatroner med nye.
Farver udskrives som sort-hvid
Kontroller udskriftsindstillingerne
Kontroller, at
Udskriv i gråtoner
ikke er valgt i printerdriveren.
Der udskrives forkerte farver
Kontroller udskriftsindstillingerne
Kontroller, at
Udskriv i gråtoner
ikke er valgt i printerdriveren.
Kontroller skrivehovederne
Når udskriftskvaliteten bliver betydeligt ringere, kan det være nødvendigt at rense
skrivehovederne. Se
Vedligeholdelse af skrivehovederne
.
Sample