HP Business Inkjet 1200 user manual download (Page 35 of 111)

Languages: Danish
Pages:111
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 35 of 111
DAWW
34
Dårlig udskriftskvalitet og uventede udskriftsresultater
Kontroller skrivehovederne og blækpatronerne
Udskift tilstoppede eller slidte skrivehoveder og næsten tømte eller tømte blækpatroner
(se
Vedligeholdelse af skrivehovederne
), og prøv derefter at udskrive igen.
Kontroller papirkvaliteten
Papiret kan være for fugtigt eller for kraftigt. Kontroller, at det medie, der bruges,
opfylder HP's specifikationer (se
Valg af printmedier
), og prøv derefter at udskrive igen.
Undersøg, hvilken type medie, der er lagt i printeren
±
Kontroller, at bakken understøtter den type medie, du har lagt i. Se
Om specifikationer for
understøttede medier
.
±
Kontroller, at du har valgt den bakke i printeren, der indeholder det medie, du ønsker at
bruge. Se
Ændring af udskriftsindstillinger
.
Kontroller rullerne i printeren
Rullerne i printeren kan være snavsede, så der kommer streger og snavs på udskriften.
Sluk printeren, træk netledningen ud, rens rullerne i printeren med isopropylalkohol på en
fnugfri klud, og prøv at udskrive igen.
Kontroller printerens placering og længden af USB-kablet
Stærke elektromagnetiske felter (f.eks. dem, der genereres af USB-kabler) kan nogle
gange medføre en let forvrængning af udskrifterne. Flyt printeren væk fra kilden til de
elektromagnetiske felter. Det anbefales også, at du anvender et USB-kabel, der er mindre
end 3 meter langt for at minimere effekten af de elektromagnetiske felter.
Der udskrives ulæselige tegn
Hvis et udskriftsjob er blevet afbrudt, kan printeren muligvis ikke genkende resten af jobbet.
Annuller udskriftsjobbet, og vent, indtil printeren skifter tilbage til klar-tilstanden. Hvis printeren
ikke skifter tilbage til klar-tilstanden, skal du annullere alle job og vente igen. Når printeren er
klar, skal du sende jobbet igen. Hvis du bliver bedt om at udføre jobbet igen, skal du klikke
Annuller
.
Kontroller kabelforbindelserne
Hvis printeren er tilsluttet til computeren med et USB- eller parallelkabel, kan problemet
skyldes en dårlig kabelforbindelse.
Kontroller, at kablet sidder godt fast i begge ender. Hvis problemet fortsætter, skal du
slukke printeren, fjerne kablet fra printeren, tænde printeren uden at tilslutte kablet og
slette alle resterende job fra udskriftskøen. Tilslut kablet igen, mens strømindikatoren
lyser konstant.
Kontroller dokumentfilen
Dokumentfilen er muligvis beskadiget. Hvis du kan udskrive andre dokumenter fra samme
program, skal du prøve at udskrive en sikkerhedskopi af dokumentet, hvis det er muligt.
Sample