HP Business Inkjet 1200 user manual download (Page 34 of 111)

Languages: Danish
Pages:111
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 34 of 111
33
3 - Vedligeholdelse og fejlfinding
DAWW
Placeringen af tekst eller grafik er forkert
Kontroller, hvordan mediet er ilagt
Kontroller, at mediebredde- og længdestyrene berører stakkens kanter let, og at bakken
ikke er overfyldt. Se
Ilægning af medier
.
Kontroller mediestørrelsen
±
Noget af indholdet på en side kan være skåret væk, hvis dokumentet er større end det
medie, du anvender.
±
Kontroller, at den mediestørrelse, der er valgt i printerdriveren, svarer til størrelsen af det
medie, der lagt i bakken. Se
Ændring af udskriftsindstillinger
.
±
Hvis du bruger en computer, der kører Windows, kan du også vælge
Emuler
LaserJet-margener
i printerdriveren for at tilpasse dokumentet til det aktuelt valgte
medieformat. Se
Ændring af udskriftsindstillinger
.
Kontroller margenindstillingerne
Hvis teksten eller grafikken er skåret af i kanten af arket, skal du kontrollere,
at dokumentets margenindstillinger ikke overskrider det område, der kan udskrives.
Se
Indstilling af minimummargener
.
Kontroller indstillingen for sideretning
Kontroller, at det medieformat og den sideretning, der er valgt i programmet, passer til
indstillingerne i printerdriveren. Se
Ændring af udskriftsindstillinger
.
Kontroller printerens placering og længden af USB-kablet
Stærke elektromagnetiske felter (f.eks. dem, der genereres af USB-kabler) kan nogle
gange medføre en let forvrængning af udskrifterne. Flyt printeren væk fra kilden til de
elektromagnetiske felter. Det anbefales også, at du anvender et USB-kabel, der er mindre
end 3 meter langt for at minimere effekten af de elektromagnetiske felter.
Hvis ingen af de nævnte løsninger virker, skyldes problemet måske,
at softwareprogrammet ikke kan tolke udskriftsindstillingerne korrekt.
Se i produktbemærkningerne, om der er kendte softwarekonflikter, se i programmets
dokumentation eller kontakt softwareproducenten for at få hjælp.
Sample