HP Business Inkjet 1200 user manual download (Page 33 of 111)

Languages: Danish
Pages:111
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 33 of 111
DAWW
32
Tom side udskrevet
Kontroller for tomme blækpatroner
Hvis du udskriver med sort tekst, og den side, der udskrives, er blank, er den sorte
blækpatron muligvis tom. Se
Udskiftning af blækpatronerne
.
Kontroller medieindstillingerne
±
Kontroller, at du har valgt de rigtige indstillinger for udskriftskvalitet i printerdriveren, så de
passer til det medie, der er lagt i bakkerne. F.eks. er
Maksimale dpi
kun tilgængelig til
fotopapir, og denne indstilling kan ikke bruges sammen med andre medietyper.
±
Kontroller, at de sideindstillinger, der er valgt i printerdriveren, svarer til bredden på det
medie, der er lagt i bakken. Se
Ændring af udskriftsindstillinger
.
Kontroller parallelporten på computeren
Hvis du bruger en parallelforbindelse, skal du kontrollere, at printeren er sluttet direkte
til parallelporten. Undgå, at porten deles med andre enheder, f.eks. et zipdrev eller
andre printere.
Mangler eller fejl på siden
Kontroller margenindstillingerne
Kontroller, at dokumentets margenindstillinger ikke overskrider det område, der kan
udskrives på. Se
Indstilling af minimummargener
.
Kontroller farveudskriftsindstillingerne
Kontroller, at
Udskriv i gråtoner
ikke er valgt i printerdriveren.
Kontroller printerens placering og længden af USB-kablet
Stærke elektromagnetiske felter (f.eks. dem, der genereres af USB-kabler) kan nogle
gange medføre en let forvrængning af udskrifterne. Flyt printeren væk fra kilden til de
elektromagnetiske felter. Det anbefales også, at du anvender et USB-kabel, der er mindre
end 3 meter langt for at minimere effekten af de elektromagnetiske felter.
Sample