HP Business Inkjet 1200 user manual download (Page 31 of 111)

Languages: Danish
Pages:111
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 31 of 111
DAWW
30
Kontroller kabelforbindelserne
±
Kontroller, at begge ender af kablet (USB, parallel eller netværk) sidder sikkert.
±
Hvis printeren er tilsluttet til et netværk, skal du kontroller følgende:
Kontroller tilslutningsindikatoren på bagsiden af printeren. Se
Lysindikatorer på
netværksstikket
.
Kontroller, at du ikke bruger en telefonledning til at tilslutte printeren.
Netværks-hub'en, switchen eller routeren er tændt og fungerer korrekt.
Kontroller, at printeren er indstillet korrekt til netværksmiljøet
Kontroller, at du bruger den korrekte printerdriver, og at den korrekte printerdriverport er
valgt. Yderligere oplysninger om netværksforbindelser finder du i
Konfiguration af
printeren (Windows)
,
Konfiguration af printeren (Mac OS)
eller i den dokumentation,
som du har fået af netværksleverandørerne.
Kontroller, om der er installeret en personlig software-firewall
på computeren
Den personlige software-firewall er et sikkerhedsprogram, der beskytter computeren mod
indtrængen. Firewall'en kan imidlertid blokere for kommunikation mellem computeren og
printeren. Hvis der er problemer med at kommunikere med printeren, kan du prøve at
deaktivere firewall'en midlertidigt. Hvis det ikke løser problemet, er firewall'en ikke
årsagen til kommunikationsproblemet. Aktiver firewall'en igen.
Hvis du kan kommunikere med printeren, når firewall'en er deaktiveret, så kan du overveje
at tildele printeren en statisk IP-adresse og aktivere firewall'en igen. Se
Konfiguration af
netværksindstillinger
.
Kontroller indstillingerne for trådløs kommunikation
±
Kontroller, at computerens trådløse kort er indstillet til den korrekte trådløse profil.
En trådløs profil er et sæt af netværksindstillinger, der er unikke for et givet netværk.
Et enkelt trådløst kort kan have flere trådløse profiler (f.eks. et til netværket i hjemmet og et
til netværket på kontoret).
Åbn konfigurationsprogrammet til det netværkskort, der er installeret på computeren,
og kontroller, at den profil, der er valgt, er profilen til printerens netværk.
±
Kontroller, at printerens netværksindstillinger svarer til netværkets indstillinger.
1
Vælg en af følgende fremgangsmåder for at finde indstillingerne til netværket:
Infrastruktur kommunikationstilstand: Åbn WAP'ets (Wireless Access Point)
konfigurationsprogram.
Ad hoc-kommunikationstilstand: Åbn konfigurationsprogrammet til det netværkskort,
der er installeret på computeren.
2
Sammenlign netværksindstillingerne med dem, der vises på konfigurationssiden.
Noter eventuelle forskelle. Mulige problemer omfatter:
WAP'et filtrerer hardware-adresser (MAC-adresser). Se
Konfiguration af de trådløse
sikkerhedsindstillinger
.
En af følgende indstillinger i printeren kan være forkert: Kommunikationstilstand,
netværksnavn (SSID), Kanal (gælder kun ad hoc-netværk), godkendelsestype,
kryptering. Se
Konfiguration af indstillinger til trådløs kommunikation
.
Sample