HP Business Inkjet 1200 user manual download (Page 30 of 111)

Languages: Danish
Pages:111
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 30 of 111
29
3 - Vedligeholdelse og fejlfinding
DAWW
Løsning af udskrivningsproblemer
I dette afsnit beskrives løsninger på almindelige udskrivningsproblemer.
Printeren lukker uventet ned
Kontroller, at der er strøm, og at forbindelsen er i orden
Kontroller, at printeren er tilsluttet korrekt til en fungerende vekselstrømskontakt.
Se oplysninger om spændingskrav i
Printerspecifikationer
.
Kontroller printerens ventilationsåbninger
Printerens ventilationsåbninger sidder på siderne. Hvis printerens ventilationsåbninger er
tildækket, og printeren bliver overophedet, slukkes den automatisk. Sørg for, at
ventilationsåbningerne ikke er tildækket, og at printeren står køligt og tørt. Se flere
oplysninger om krav til printerens driftsmiljø i
Printerspecifikationer
.
Alle printerindikatorer blinker
Der er opstået en uoprettelig fejl
Nulstil printeren. Se
Sådan nulstilles printeren
.
Hvis problemet ikke afhjælpes, skal du kontakte HP. Se
Support og garanti
.
Printeren svarer ikke (der udskrives ikke noget)
Kontroller printeropsætningen
Se
Generelle tip til fejlfinding
.
Kontroller skrivehovedernes initialisering
Når skrivehovederne installeres eller udskiftes, udskriver printeren automatisk en
justeringsside til justering af skrivehovederne. Dette varer i ca. syv minutter. Indtil denne
proces er afsluttet, er det kun den automatisk justeringsside, der kan udskrives.
Kontroller installationen af printersoftwaren
Hvis printeren bliver slukket, mens den udskriver, skal der vises en advarsel på
computerens skærm, ellers er printersoftwaren måske ikke installeret korrekt. Du skal
afinstallere softwaren helt, og derefter geninstallere printersoftwaren for at løse dette
problem. Se
Afinstallation af printersoftwaren
.
Sample