HP Business Inkjet 1200 user manual download (Page 3 of 111)

Languages: Danish
Pages:111
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 3 of 111
Oplysninger om copyright
© 2004 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, L.P.
1. udgave, 8/2004
Reproduktion, tilpasning eller oversættelse
uden forudgående skriftlig tilladelse er
forbudt, hvis ikke andet er angivet i henhold
til lovgivning om copyright.
Oplysningerne i dette dokument kan
ændres uden forudgående varsel.
Garantierne for HP-produkter og -services
er udelukkende angivet i de udtrykkelige
garantierklæringer, der leveres sammen
med sådanne produkter og services.
Ingen oplysninger i dette dokument kan
udlægges som en yderligere garanti.
HP påtager sig intet ansvar for eventuelle
tekniske fejl, trykfejl eller udeladelser i dette
dokument.
Varemærker
Microsoft
®
, Windows
®
, Windows NT
®
og
MS-DOS
®
er registrerede varemærker
i USA tilhørende Microsoft Corporation.
Novell
®
og NetWare
®
er registrerede
varemærker tilhørende Novell Corporation.
Pentium
®
er et registreret varemærke
tilhørende Intel Corporation.
Adobe
®
og Acrobat
®
er registrerede
varemærker tilhørende Adobe Systems
Incorporate.
Oplysninger om sikkerhed
Følg altid de almindelige
sikkerhedsforskrifter, når du anvender
dette produkt, for at mindske risikoen for
personskade som følge af brand eller
elektrisk stød.
1
Alle instruktioner i den medfølgende
dokumentation bør læses grundigt.
2
Brug altid en netledning med
jordforbindelse, når du tilslutter dette
produkt til en stikkontakt. Hvis du ikke
ved, om stikkontakten har
jordforbindelse, skal du spørge
en elektriker.
3
Følg alle advarsler og anvisninger
på produktet.
4
Tag stikket ud af stikkontakten,
inden produktet gøres rent.
5
Undgå at installere eller anvende
produktet i nærheden af vand, eller
når du er våd.
6
Placer produktet, så det står fast på et
stabilt underlag.
7
Produktet skal anbringes, så man ikke
træder på eller falder over ledningen,
og så ledningen ikke bliver
beskadiget.
8
Hvis produktet ikke virker som det
skal, anbefales det at læse
Vedligeholdelse og fejlfinding
.
9
Man kan ikke selv reparere nogen
dele i produktet. Reparation skal
udføres af uddannet personel.
Sample