HP Business Inkjet 1200 user manual download (Page 29 of 111)

Languages: Danish
Pages:111
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 29 of 111
DAWW
28
Generelle tip til fejlfinding
Kontroller følgende:
±
Strømindikatoren er tændt og blinker ikke. Når printeren tændes, tager det ca.
45 sekunder, før den er varmet op.
±
Kontroller, at printeren er tilstanden Klar. Hvis der er indikatorer, der lyser eller blinker,
skal du se under
Vejledning til printerindikatorer
.
±
Der vises ingen fejlmeddelelser på skærmen.
±
Strømkablet og andre kabler fungerer, og de er tilsluttet korrekt til printeren.
Kontroller, at printeren er tændt og tilsluttet korrekt til en fungerende vekselstrømskontakt.
Se oplysninger om spændingskrav i
Printerspecifikationer
.
±
Papiret er lagt rigtigt i bakken, og der sidder ikke papir fast i printeren.
±
Skrivehoveder og blækpatroner er installeret i de korrekte farvekodede sokler. Tryk hver
enkelt fast for at sikre, at der er god kontakt. Kontroller, at tapen er fjernet fra alle
skrivehovederne.
±
Skrivehovedlåsen og alle dæksler er lukket.
±
Bagpanelet og autodupleksenheden er klikket på plads.
±
Al emballagetape og -materialer er fjernet fra printeren.
±
Printeren kan udskrive en konfigurationsside. Se
Konfigurationssiden
.
±
Printeren er valgt som aktuel printer eller standardprinter. I Windows skal du angive
printeren som standardprinter i mappen Printere. I Mac OS skal du vælge printeren som
standardprinter i Vælger eller i Udskriftscenter. Du kan få flere oplysninger i computerens
dokumentation.
±
Hvis du bruger en computer, der kører Windows, er
Stop udskrivning midlertidigt
ikke valgt.
±
Du kører ikke for mange programmer, når du prøver at udføre et job. Luk programmer,
du ikke bruger, eller genstart computeren, før du prøver at udføre jobbet igen.
Sample