HP Business Inkjet 1200 user manual download (Page 28 of 111)

Languages: Danish
Pages:111
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 28 of 111
27
3 - Vedligeholdelse og fejlfinding
DAWW
Kalibrering af farven
Når du udskifter et skrivehoved, kalibrerer printeren automatisk skrivehovederne for at sikre
den bedste udskriftskvalitet. Hvis du ikke er tilfreds med farvernes udseende, kan du kalibrere
farverne manuelt.
±
V
ærktøjskasse (Windows)
Klik på fanen
Printerservice
. Klik på
Kalibrer farver
, og følg vejledningen på skærmen.
±
HP Inkjet Værktøjskasse (Mac OS)
Klik på
Kalibrer farver
, og følg vejledningen på skærmen.
Fejlfindingstip og -kilder
Brug følgende tip og kilder til at løse problemerne.
±
Papirstop, se
Afhjælpning af papirstop
.
±
Problemer med papirindføring, f.eks. skæv indføring og papiroptagning, se
Løsning af
problemer med papirindføring
.
Nogle printerproblemer kan løses ved at nulstille printeren.
Sådan nulstilles printeren
1
Mens du trykker på Konfigurationsside-knappen, skal du trykke tre gange på
(Genoptag-knappen)
.
2
Vent i ca.
20 sekunder, og tryk derefter på
(Afbryder-knappen) for at slukke printeren.
3
Tag strømkablet ud af printeren.
4
Vent i ca. 20 sekunder, og tilslut derefter strømkablet til printeren igen.
5
Tryk på
(Afbryder-knappen) for at tænde printeren.
Sample