HP Business Inkjet 1200 user manual download (Page 27 of 111)

Languages: Danish
Pages:111
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 27 of 111
DAWW
26
5
Vip håndtaget på skrivehovedet op, og brug det til at trække skrivehovedet ud af soklen.
6
Fjern forsigtigt eventuel blæk fra kontaktpuderne på skrivehovedet ved hjælp af en tør
vatpind eller en blød, tør og fnugfri klud, der ikke går itu eller efterlader fibre.
FORSIGTIG
Du skal kun tørre kontaktpuderne. Hvis du tørrer blækdyserne (der sidder på undersiden af
skrivehovedet), kan det forårsage alvorlig skade på skrivehovedet.
7
Hvis der sidder nogle rester tilbage, skal du fugte vatpinden med destilleret eller filtreret
vand eller vand fra flaske og fortsætte med at rense, indtil kontakterne er rene.
FORSIGTIG
Undgå at bruge drikkevand eller alkohol, der kan skade skrivehovederne.
8
Placer skrivehovederne på et stykke papir eller et papirhåndklæde.
9
Rens kontaktpunkterne i skrivehovedsoklerne inde i printeren med en fugtet vatpind.
Før du sætter skrivehovederne på plads igen, skal du kontrollere, at de elektriske
kontakter har haft mindst fem minutter til at tørre i.
10
Tilslut netledningen, og tænd printeren. Det angives stadig på kontrolpanelet, at der
mangler et skrivehoved.
11
Hvis du er ved at udskifte et skrivehoved, skal du tage det nye skrivehoved ud af pakken
og fjerne beskyttelsestapen.
12
Sæt skrivehovedet i den tilhørende farvekodede sokkel. Tryk ned på skrivehovedet for at
sikre, at der er god kontakt.
13
Lås skrivehovedlåsen. Kontroller, at den er i lukket stilling.
14
Luk topdækslet.
15
Om nødvendigt skal du gentage overstående trin for de resterende skrivehoveder.
16
Vent mens printeren initialiserer skrivehovederne og udskriver en justeringsside.
Hvis printeren ikke udskriver en justeringsside, skal du udskifte det skrivehoved,
du har renset.
Sample