HP Business Inkjet 1200 user manual download (Page 26 of 111)

Languages: Danish
Pages:111
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 26 of 111
25
3 - Vedligeholdelse og fejlfinding
DAWW
±
Værktøjskasse (Windows)
1
Åbn Værktøjskasse. Se
Sådan åbnes Værktøjskassen
.
2
Klik på fanen
Printerservice
, klik på
Juster skrivehoveder
, og følg vejledningen
på skærmen.
±
HP Inkjet Værktøjskasse (Mac OS)
1
Åbn HP Inkjet Værktøjskasse. Se
Sådan åbnes HP Inkjet Værktøjskasse
.
2
Klik på
Kalibrer
, og følg vejledningen på skærmen.
Sådan udskiftes skrivehovederne
Bemærk
Udskift først skrivehoveder, når du har forsøgt at rense dem. Se
Sådan renses
skrivehovederne automatisk
og
Sådan renser du skrivehovedets kontakter manuelt
.
1
Kontroller, at printeren er tilsluttet og tændt.
2
Åbn topdækslet.
3
Løft og åbn skrivehovedlåsen.
4
Vip håndtaget på skrivehovedet op, og brug det til at trække skrivehovedet ud af soklen.
5
Tag det nye skrivehoved ud af pakningen, og fjern beskyttelsestapen.
6
Sæt skrivehovedet i den tilhørende farvekodede sokkel. Tryk ned på skrivehovedet for at
sikre, at der er god kontakt.
7
Lås skrivehovedlåsen. Kontroller, at den er i lukket stilling.
8
Luk topdækslet.
9
Vent, mens printeren initialiserer skrivehovederne og udskriver en justeringsside.
Sådan renser du skrivehovedets kontakter manuelt
Du kan finde flere oplysninger om, hvilke skrivehoveder der er kompatible med printeren,
under
Forbrugsvarer
.
FORSIGTIG
Rens kun skrivehovedets kontakter,
når
du har forsøgt at rense skrivehovederne automatisk.
Se
Sådan renses skrivehovederne automatisk
. Skrivehovedernes kontakter indeholder
følsomme elektroniske komponenter, der nemt beskadiges.
1
Kontroller, at printeren er tilsluttet og tændt.
2
Åbn topdækslet.
3
Vent to eller tre sekunder, og tag derefter netledningen ud.
4
Løft og åbn skrivehovedlåsen.
Sample