HP Business Inkjet 1200 user manual download (Page 24 of 111)

Languages: Danish
Pages:111
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 24 of 111
23
3 - Vedligeholdelse og fejlfinding
DAWW
5
Sæt blækpatronen i den tilhørende farvekodede sokkel. Tryk ned på blækpatronen for at
sikre, at der er god kontakt.
6
Luk blækpatrondækslet.
Vedligeholdelse af skrivehovederne
Hvis de udskrevne tegn er ufuldstændige, eller hvis der mangler prikker eller linjer
i udskrifterne, kan det skyldes tilstoppede blækdyser, og det kan være nødvendigt at rense
skrivehovederne. Du kan finde flere oplysninger om hvilke skrivehoveder, der passer til
printeren under
Forbrugsvarer
.
Når udskriftskvaliteten forringes, skal du gøre følgende:
±
Kontroller skrivehovedernes tilstand
±
Start den automatiske rensning af skrivehovedet
±
Rens skrivehovedernes kontakter manuelt
±
Udskift skrivehovederne, hvis problemet fortsætter efter rensningen.
FORSIGTIG
HP kan ikke drages til ansvar for skader på printeren, der skyldes ændringer af
skrivehovederne.
Sådan kontrolleres skrivehovedernes tilstand
±
Konfigurationsside
1
Tryk på Konfigurationsside -knappen for at udskrive en konfigurationsside.
Se
Konfigurationssiden
.
2
Kontroller afsnittet om skrivehovedets tilstand på konfigurationssiden. Hvis et eller flere
af skrivehovederne er angivet som dårligt, skal du rense eller udskifte skrivehovedet.
±
Integreret webserver
1
Åbn den integrerede webserver. Se
Sådan åbnes den integrerede webserver
.
2
Klik på fanen
Oplysninger
.
3
Klik på
Blækforsyning
i venstre rude. Hvis et eller flere af skrivehovederne er angivet
som dårligt, skal du rense eller udskifte skrivehovedet.
±
Værktøjskasse (Windows)
1
Åbn Værktøjskasse. Se
Sådan åbnes Værktøjskassen
.
2
Klik på
Skrivehovedslitage
under fanen
Oplysninger
.
Hvis et eller flere af skrivehovederne er angivet som dårligt, skal du rense eller
udskifte skrivehovedet.
Sample