HP Business Inkjet 1200 user manual download (Page 23 of 111)

Languages: Danish
Pages:111
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 23 of 111
DAWW
22
3
Vedligeholdelse og fejlfinding
Udskiftning af blækpatronerne
Du kan kontrollere blækniveauerne fra Værktøjskasse (Windows), HP Inkjet Værktøjskasse
(Mac OS) eller fra den integrerede webserver. Yderligere oplysninger om brugen af disse
værktøjer finder du under
Oversigt over printerstyringsværktøjer
.
Når du har taget en blækpatron ud af pakken, skal du installere den med det samme. Tag ikke
blækpatronerne ud af printeren i længere tid.
FORSIGTIG
HP anerkender kundernes valg, men kan ikke garantere for kvaliteten eller pålideligheden af
ikke-HP-blækpatroner. Eventuel reparation eller service af printeren, der skyldes brug af
ikke-HP-blækpatroner eller af genopfyldte blækpatroner, er ikke omfattet af garantien.
Bemærk
Du kan finde flere oplysninger om hvilke blækpatroner, der passer til printeren under
Forbrugsvarer
.
Sådan udskiftes en blækpatron
1
Kontroller, at printeren er tændt.
2
Åbn blækpatrondækslet ved at trykke på det og frigøre det.
3
Fjern den blækpatron, som skal udskiftes, ved at holde om den med tommel- og
pegefinger og trække den ud imod dig.
4
Tag den nye blækpatron ud af pakken.
Sample