HP Business Inkjet 1200 user manual download (Page 22 of 111)

Languages: Danish
Pages:111
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 22 of 111
21
2 - Brug af printeren
DAWW
Sådan udskrives på specialmedier (Mac OS)
1
Læg det ønskede medie i. Se
Ilægning af medier
.
2
Klik på
Sidelayout
i menuen
Arkiv
.
3
Vælg mediestørrelse
4
Udfør følgende trin for at angive en brugerdefineret mediestørrelse:
a
I Mac OS 9 skal du klikke på
Rediger brugerdefinerede papirformater
i rullemenuen
Papirformat
.
I Mac OS X skal du klikke på
Rediger brugerdefinerede papirformater
i rullemenuen
Indstillinger
.
b
Klik på
Ny
, og indtast derefter et navn for størrelsen i feltet
Navn på papirstørrelse
.
c
Indtast målene i felterne
Bredde
og
Højde
.
I Mac OS X kan du også indstille margenerne.
d
Klik på
Færdig
eller
OK
.
e
I Mac OS 9 skal du klikke på
Færdig
igen.
5
Klik på
Udskriv
i menuen
Arkiv
.
6
I Mac OS 9 skal du vælge mediekilden i panelet
Generelt
.
7
Åbn panelet
Papirtype/kvalitet
.
8
I Mac OS 9 skal du vælge mediekilde og mediegruppe og -type.
I Mac OS X skal du klikke på fanen
Papir
og vælge medietypen.
9
Rediger eventuelt andre ønskede indstillinger, og klik på
Udskriv
.
Sample