HP Business Inkjet 1200 user manual download (Page 21 of 111)

Languages: Danish
Pages:111
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 21 of 111
DAWW
20
Sådan foretages manuel dupleksudskrivning (Mac OS 9,
version 9.1 og nyere)
Bemærk
Manuel dupleksudskrivning er kun tilgængelig i Mac OS 9 (9.1 og nyere).
1
Læg det ønskede medie i. Se
Ilægning af medier
.
2
Klik på
Udskriv
i menuen
Arkiv
.
3
Åbn panelet
Layout
.
4
Vælg funktionen udskrivning på begge sider.
5
Vælg
Manuelt
, hvis auto-dupleksenheden er installeret.
6
Vælg den ønskede indbindingsretning ved at klikke på tilhørende ikon.
7
Rediger eventuelt andre ønskede indstillinger, og klik på
OK
eller
Udskriv
.
8
Følg vejledningen på skærmen for at fuldføre udskrivningen.
Udskrivning på medie i specialformater
Dette afsnit indeholder oplysninger om, hvordan man udskriver på medier som f.eks.
konvolutter, fotopapir, postkort og transparenter samt medier i specialformater.
Sådan udskrives på specialmedier (Windows)
1
Læg det ønskede medie i. Se
Ilægning af medier
.
2
Åbn et dokument. Klik på
Udskriv
i menuen
Filer
og derefter på
Indstillinger
eller
Egenskaber
.
3
Klik på fanen
Papir/kvalitet
.
4
Vælg medietypen på rullelisten
Typen er
.
5
Vælg mediestørrelsen på rullelisten
Formatet er
.
-Eller-
Klik på
Brugerdefineret
, indtast mediets mål, og klik på
OK.
6
Rediger eventuelt andre ønskede indstillinger, og klik på
OK
.
7
Udskriv dokumentet.
Sample