HP Business Inkjet 1200 user manual download (Page 20 of 111)

Languages: Danish
Pages:111
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 20 of 111
19
2 - Brug af printeren
DAWW
Sådan foretages dupleksudskrivning (Windows)
1
Læg det ønskede medie i. Se
Retningslinjer for udskrivning på begge sider af papiret
og
Ilægning af medier
.
2
Åbn et dokument. Klik på
Udskriv
i menuen
Filer
og vælg derefter
Indstillinger
,
Dokumentstandarder
, eller
Udskriftsindstillinger
.
3
Klik på fanen
Færdigbehandling
.
4
Marker afkrydsningsfeltet
Udskriv på begge sider
.
5
Ved automatisk dupleksudskrivning skal du kontrollere, at
Brug auto-dupleksenhed
er
markeret.
Ved manuel dupleksudskrivning skal du kontrollere, at denne funktion ikke er markeret.
6
Du skal kontrollere, at
Bevar layout
er markeret, så størrelsen på hver side automatisk
bliver tilpasset, så den svarer til dokumentets layout på skærmen. Hvis du fjerner denne
funktion, kan der forekomme uønskede sideskift.
7
Marker afkrydsningsfeltet eller fjern markeringen i afkrydsningsfeltet
Vend siderne opad
,
afhængigt af hvilken indbindingskant du ønsker. Se eksempler i illustrationerne
i printerdriveren.
8
Rediger eventuelt andre ønskede indstillinger, og klik på
OK
.
9
Udskriv dokumentet.
Bemærk
Hvis du bruger en computer, der kører Windows NT 4.0, skal du klikke på
Fortsæt
i den
dialogboks, der vises, når dokumentet skal udskrives. Ellers starter printeren ikke
udskrivningen.
10
Ved manuel dupleksudskrivning skal du følge vejledningen på skærmen, når den første
side af dokumentet er udskrevet, og lægge papiret i bakke igen for at færdiggøre
udskrivningen.
Sådan foretages automatisk dupleksudskrivning (Mac OS )
1
Læg det ønskede medie i. Se
Retningslinjer for udskrivning på begge sider af papiret
og
Ilægning af medier
.
2
Klik på
Udskriv
i menuen
Arkiv
.
3
I Mac OS 9, skal du åbne panelet
Layout
.
I Mac OS X, skal du åbne panelet
Tosidet udskrift
.
4
Vælg funktionen udskrivning på begge sider.
5
Vælg den ønskede indbindingsretning ved at klikke på tilhørende ikon.
6
I Mac OS 9 skal du vælge
Automatisk
.
7
Rediger eventuelt andre ønskede indstillinger, og klik på
Udskriv
.
Sample