HP Business Inkjet 1200 user manual download (Page 19 of 111)

Languages: Danish
Pages:111
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 19 of 111
DAWW
18
Annullering af et udskriftsjob
Du kan slette et udskriftsjob på en af følgende måder.
±
Kontrolpanel
Tryk på
(Annuller-knappen). Derved sletter du det job, som printeren er ved at skrive
ud. Det påvirker ikke ventende udskriftsjob.
±
Windows
Dobbeltklik på det printerikon, der vises i det nederste højre hjørne af computerskærmen.
Vælg printjobbet, og tryk derefter på Delete-knappen på tastaturet.
±
Mac OS 9 (9.1 og nyere)
Dobbeltklik på printerikonet på skrivebordet, vælg udskriftsjobbet, og klik derefter på
Papirkurv
.
±
Mac OS X (10.1.5 og nyere)
Klik på ikonet
Printercentral
, og dobbeltklik derefter på printerikonet. Vælg udskriftsjobbet
og klik på
Slet
.
Udskrivning på begge sider (dupleks)
Du kan udskrive på begge sider af et medieark enten automatisk ved hjælp af
auto-dupleksenheden eller manuelt ved at vende mediet og føre det ind i printeren igen.
Retningslinjer for udskrivning på begge sider af papiret
±
Brug altid medier, der passer til printerspecifikationerne. Se
Om specifikationer for
understøttede medier
.
±
Angiv dupleksindstillinger i programmet eller i printerdriveren.
±
Udskriv ikke på begge sider af transparenter, bannere, konvolutter, fotopapir, blankt papir
eller papir, der er lettere end 60 g/m
2
eller tungere end 90 g/m
2
). Der kan opstå papirstop
i forbindelse med disse medietyper.
±
Flere medietyper kræver en bestemt retning, når du udskriver på begge sider af mediet,
f.eks. brevpapir, fortrykt papir og papir med vandmærker eller huller. Når du udskriver fra
en computer, der kører Windows, udskriver printeren den første side af mediet først.
Når du udskriver fra en computer, der kører Mac OS, udskriver printeren den anden side
først. Læg mediet i med forsiden nedad.
±
Når printeren er færdig med at udskrive på den ene side af mediet, stopper printeren
kortvarigt mediet, mens blækket tørrer. Når blækket er tørt, føres mediet ind i printeren
igen, og den anden side side udskrives. Når udskrivningen er afsluttet, skubbes mediet
ud i udskriftsbakken. Grib ikke fat i mediet, før udskrivningen er færdig.
±
Du kan udskrive på begge sider af understøttede medier i specialformat ved at bruge
printerens manuelle dupleksfunktioner. (Du kan se en liste over understøttede medier
i specialformat under
Om specifikationer for understøttede medier
.)
Sample