HP Business Inkjet 1200 user manual download (Page 17 of 111)

Languages: Danish
Pages:111
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 17 of 111
DAWW
16
Konfiguration af bakker
Som standard henter printeren medie fra bakke 1. Hvis bakke 1 er tom, henter printeren
medie fra bakke 2 (hvis den er installeret). Du kan ændre standardfunktionsmåden ved at
bruge følgende funktioner i den integrerede webserver eller Værktøjskasse (Windows).
±
Bakkelås.
Brug denne funktion til at beskytte specielle medier såsom brevpapir eller
fortrykt medie mod utilsigtet brug. Hvis printeren løber tør for papir under udskrivning af et
dokument, bruger den ikke papir fra en låst bakke til at afslutte udskriftsjobbet.
±
Standardbakke.
Brug denne funktion til at angive første bakke, som printeren henter
medie fra.
Bemærk
Du skal angive automatisk valg af bakke i printersoftwaren, for at kunne bruge bakkelås og
standardbakkeindstillinger. Hvis printeren er i et netværk, og du vælger en standardbakke,
gælder denne indstilling for alle printerens brugere.
Bakke 2 er kun beregnet til almindeligt papir.
Sådan konfigureres bakken
1
Sørg for, at printeren er tændt.
2
Fra Værktøjskassen: Klik på fanen
Printerservice
, og klik derefter på
Avanceret
konfiguration
.
Fra den integrerede webserver: Klik på fanen
Indstillinger
, og klik derefter på
Papirhåndtering
i venstre rude.
3
Rediger de ønskede bakkeindstillinger, og klik på
OK
eller
Anvend
.
I den følgende tabel vises de forskellige måder, du kan bruge bakkeindstillingerne til at opfylde
dine udskriftbehov på.
Jeg vil gerne ...
Følg denne fremgangsmåde
Lægge samme type medie i begge bakker, og jeg
vil gerne have printeren til at tage papir fra den
ene bakke, hvis den anden er tom.
1
Læg medie i bakke 1 og bakke 2.
Se
Ilægning af medier
.
2
Sørg for, at bakkelåsen er slået fra.
Have både specialmedier (f.eks. transparenter og
brevpapir) og almindeligt papir i bakkerne.
1
Læg specialmedie i bakke 1, og læg derefter
almindeligt papir i bakke 2.
2
Kontroller, at bakkelåsen er indstillet til bakke 1.
Lægge medie i begge bakker, men have printeren
til først at tage medie fra en bestemt bakke.
1
Læg medie i bakke 1 og bakke 2.
2
Kontroller, at den ønskede bakke er angivet
som standardbakke.
Sample