HP Business Inkjet 1200 user manual download (Page 16 of 111)

Languages: Danish
Pages:111
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 16 of 111
15
2 - Brug af printeren
DAWW
Ilægning af medier
Dette afsnit indeholder anvisninger for, hvordan man lægger medier i printeren.
Sådan lægges medier i bakke 1 eller bakke 2
1
Træk bakken ud af printeren ved at tage fat under forsiden af bakken.
2
Hvis du lægger papir i bakke 1, skal du løfte udskriftsbakken.
3
Hvis mediet er for langt, skal du flytte låsen på forsiden af bakken til højre, og derefter
åbne bakkens front.
4
Tryk på knappen på mediebreddestyret, og skub styret til venstre. Tryk på knappen på
medielængdestyret, og træk styret hen imod dig.
5
Læg mediet i med udskriftssiden nedad og langs den højre side af bakken. Kontroller,
at mediestakken er lagt ind mod højre side og den bageste kant af bakken og ikke rager
op over kanterne.
6
Tryk på knapperne på mediestyrene, og skub styrene ind mod kanterne af mediet. Hvis du
har løftet udskriftsbakken, skal du sænke den til den oprindelige position.
7
Sæt forsigtigt bakken i printeren igen.
FORSIGTIG
Hvis du har lagt medie i legal-størrelse eller længere medie i bakken, skal du sørge for,
at bakkens front er sænket. Mediet eller printeren kan blive beskadiget, hvis du løfter bakkens
front, når dette længere medie er ilagt.
Letter/A4
Legal
Sample