HP Business Inkjet 1200 user manual download (Page 15 of 111)

Languages: Danish
Pages:111
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 15 of 111
DAWW
14
Indstilling af minimummargener
Dokumentets margener skal svare til (eller være større) end disse minimumindstillinger for
margenerne i stående papirretning.
*Top- og bundmargener på bannerpapir refererer til afstanden mellem de enkelte ark på bannerpapiret.
Bemærk
Når du bruger auto-dupleksenheden, skal top- og bundmargenen mindst være 12,7 mm.
Medier
Venstre
margen
Højre margen
Topmargen
Bundmargen
U.S. Letter, U.S. Legal, A4,
U.S. Executive,
U.S. Statement, ISO B5,
A5, kort og medier
i specialstørrelse
3,3 mm
3,3 mm
1,8 mm
11,7 mm
Konvolutter
11,7 mm
11,7 mm
3,3 mm
3,3 mm
Fotomedier
(101,6 x 152,4 mm)
med afrivningsperforering
3,0 mm
3,0 mm
3,0 mm
3,0 mm
Bannerpapir
3,3 mm
3,3 mm
0,0 mm*
0,0 mm*
Top
Bund
Højre
Venstre
Venstre
Top
Bund
Højre
Sample